Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Felietony Dela-Łozińskiego w "Czasie" (8 VIII 1870-2 III 1873) Karol Kosek s. 5-34
Z historii endeckiej prasy politycznej Poznania (1922-1939) Zygmunt Kaczmarek s. 35-64
Nakłady dzienników warszawskich w latach 1931-1938 Andrzej Paczkowski s. 65-97
Ludzie i sprawy wiedeńskiego "Świtu" Józef Kowalczyk s. 99-112
"Przegląd Lekarski" (Kraków od 1945) : próba charakterystyki czasopisma Teresa Ostrowska s. 113-122
"Adam Napieralski (1861-1928) : biografia polityczna", Marek Czapliński, Wrocław 1974 : [recenzja] Jerzy Ratajewski Marek Czapliński (aut. dzieła rec.) s. 123-132
"Z kart Wielkiej Emigracji : prasa obozu arystokratyczno-konserwatywnego w latach 1832-1848", Stanisław Szostakowski, Olsztyn 1974 : [recenzja] Sławomir Kalembka Stanisław Szostakowski (aut. dzieła rec.) s. 132-136