Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prasa codzienna w Polsce (1918-1939) : charakterystyka statystyczna Wiesław Władyka s. 137-155
Krakowskie pismo konspiracyjne z lat 1943-1944 "Watra" Jerzy Jarowiecki s. 157-202
Z badań nad problematyką prasy Polskiej Partii Robotniczej w latach 1944-1948 Alina Słomkowska s. 203-226
Dwa dokumenty dotyczące działalności i składu personalnego Polskiej Agencji Telegraficznej s. 227-283
"Deutsche Presse 1914-1945", Kurt Koszyk, Berlin 1972 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Kurt Koszyk (aut. dzieła rec.) s. 285-287
"Prasa wielkopolska i jej twórcy w latach 1945-1955", Jan Załubski, Warszawa-Poznań 1972 : [recenzja] Alina Slomkowska Jan Załubski (aut. dzieła rec.) s. 287-292
Kolokwium "Prasa i polityka" w Nanterre Andrzej Paczkowski s. 292-294