Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Słowo" za czasów redaktora Henryka Sienkiewicza Zenon Kmiecik s. 301-312
Prasa polskich partii chłopskich w latach 1918-1931 Andrzej Paczkowski s. 313-338
Na przełomie września i października 1939 roku : notatka o "Gazecie Wspólnej" (od 27-29 września) i wydawnictwach dzienników warszawskich (od 30 września do 9 października) pod okupacją hitlerowską Jadwiga Krawczyńska s. 339-347
Zbiory prasy łódzkiej Wiesława Koszubina s. 349-355
"Raport z dostrzeżeń cenzury" z roku 1823 s. 357-364
Projekt A. Halbana założenia pisma polskiego w języku niemieckim s. 365-370
Próba utworzenia w Warszawie w latach 1907-1908 nowego tygodnika liberalnego w świetle listów Tadeusza Micińskiego, Gustawa Daniłowskiego i Jana Lorentowicza Barbara Petrozolin-Skowrońska s. 371-384
Wspomnienia Klaudiusz Hrabyk s. 385-431
"Zaranie Śląskie", 1967, nr 2 [zeszyt poświęcony 60-leciu pisma] : [recenzja] Zenon Kmiecik s. 433-435
"Prasa polska w Rosji w dobie wojny i rewolucji (1915-1919)", Andrzej Ślisz, Warszawa 1968 : [ recenzja] Romuald Wojna Andrzej Ślisz (aut. dzieła rec.) s. 436-440
"Bilszowyćka presa Ukrainy 1917-1918 rr. jak istoryczne dżereło", Maria Fiedorowna Dmytrienko, Kijiw 1967 : [recenzja] Jerzy Myśliński Maria Fiedorowna Dmytrienko (aut. dzieła rec.) s. 440-442
"Lubelska prasa konspiracyjna 1939-1944", Zbigniew Jerzy Hirsch, Lublin 1968 : [recenzja] Zenon Kmiecik Zbigniew Jerzy Hirsch (aut. dzieła rec.) s. 442-444