Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Próby wydawania gazet rządowych w Królestwie Polskim w latach 1815-1831 : część pierwsza Alina Słomkowska s. 5-24
Konkurent "Gazety Grudziądzkiej" - "Der Gesellige" (1826-1945) Tadeusz Cieślak s. 25-42
"Polonia or Monthly Reports of Polish Affairs" Ludwik Zieliński s. 43-58
Prasa Towarzystwa Demokratycznego Mierosławskiego (1865-1870) Jerzy W. Borejsza s. 59-71
"Nowiny Niedzielne" (26 VI 1876-14 XI 1878) Zenon Kmiecik s. 72-79
Nakłady prasy społeczno-politycznej w Galicji w latach 1881-1913 : część druga Jerzy Myśliński s. 80-98
Agencja Telegraficzna Express i Ofinor Eugeniusz Rudziński s. 99-123
"Zwyciężymy" - organ Związku Walki Wyzwoleńczej (1 X 1941-15 I 1942) Wojciech Sulewski s. 124-137
Memoriał Brunona Kicińskiego w sprawie "Gazety Codziennej Narodowej i Obcej" (1819) Brunon Kiciński s. 139-141
Wydawnictwa periodyczne w Królestwie Polskim w latach 1868-1904 s. 142-160
Z papierów Tadeusza Romanowicza : rachunki redakcyjne "Słowa Polskiego" (1895-1896) s. 161-170
Dokumenty o porozumieniu prasowym polsko-niemieckim z 1934 r. s. 171-178
"Istorija russkoj żurnalistiki XVIII-XIX wiekow", W. Bieriezina, A. Diemientiew, B. Jesin, A. Zapadow, N. Sikorski, pod red. prof. A. Zapadowa, Moskwa 1963 : [recenzja] Ryszard Fürst A. Zapadow (aut. dzieła rec.) s. 179-181
"Zapreszczennaja kniga w Rosiji, 1825-1904 : archiwno-bibliograficzeskije razyskanija", L. M. Dobrowolski, Moskwa 1962 : [recenzja] Ryszard Fürst L. M. Dobrowolski (aut. dzieła rec.) s. 182-183
"Notes sur la presse en Normandie sous le Second Empire et au debut de la Troisieme Republique", P. Leuilliot, "Annales de Normandie", 1963, nr 3, s. 177-204; nr. 4, s. 305-328 : [recenzja] P. Leuilliot (aut. dzieła rec.) s. 183
Zygmunt Młynarski - historyk prasy 1904-1964 Mieczysław Kafel s. 185-191