Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prasa warszawska i krakowska (galicyjska) na przełomie lat sześćdziesiątych XIX wieku w ocenie ówczesnych pisarzy i publicystów : część II Józef Skrzypek s. 5-11
Prasa Polskiej Partii Socjalistycznej 1893-1906 Jerzy Myśliński s. 13-59
Zawartość treściowa konspiracyjnego pisma "Odwet" Mieczysław Adamczyk s. 61-81
Prasa i drukarnie Franciszka Dionizego Wilkoszowskiego wydawcy "Gońca Częstochowskiego" Witold Mielczarek s. 83-107
Przegląd prasy rzeszowskiej 1944-1949 Włodzimierz Wal s. 109-119
"Bruno Schoenlank, 1859-1901 : reformer der sozialdemokratischen Tagespresse", Paul Mayer, Hannover 1972 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Paul Mayer (aut. dzieła rec.) s. 121-123
"Nad rocznikami dawnych gazet śląskich : studium z polskiego życia literacko-kulturalnego przełomu XIX i XX wieku", Zbyszko Bednorz, Wrocław 1971 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Zbyszko Bednorz (aut. dzieła rec.) s. 123-126
"Narodziny Polskiego Radia : radiofonia w Polsce w latach 1918-1929", Maciej Józef Kwiatkowski, Warszawa 1972 : [recenzja] Eugeniusz Rudziński Maciej Józef Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 126
"Kto mnie wołał, czego chciał...", Stanisław Cat-Mackiewicz, Warszawa 1972 : [recenzja] Wiesław Władyka Stanisław Cat-Mackiewicz (aut. dzieła rec.) s. 127-129