Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szesnastowieczne gazety ulotne polskie i Polski dotyczące Konrad Zawadzki s. 5-37
Tygodnik "Żołnierz Polski we Włoszech" w 1919 r. Józef Skrzypek s. 39-48
Prasa Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939) : ogólna charakterystyka statystyczna Andrzej Paczkowski s. 49-88
Czasopisma polsko-szwedzkie Tadeusz Cieślak s. 89-95
Prasa w języku polskim na Białorusi Radzieckiej 1921-1941 : (charakterystyka bibliograficzna i przegląd zawartości) Jerzy Myśliński s. 97-116
Cenzura w prasie warszawskiej przed drugą wojną światową Antoni Trepiński s. 117-147
"Dzień po dniu", Janusz Markiewicz, Warszawa 1970 : [recenzja] Jerzy Myśliński Janusz Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 149-150
"Od <Nowin> do <Trybuny>", Ryszard Hajduk, Katowice 1970 : [recenzja] Krystyna Heska-Kwaśniewicz Ryszard Hajduk (aut. dzieła rec.) s. 150-151
Mieczysław Kafel (1912-1971) Bartłomiej Golka s. 153-157