Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Trybuna Wolności"-centralny organ PPR w okresie okupacji (zarys informacyjny) Bogdan Hillebrandt s. 5-16
"Głos Warszawy", jego powstanie, technika i kolportaż (20 XI 1942-1 VIII 1944) Henryk Biowski s. 17-44
Z dziejów prasy Armii Ludowej ("Wojsko Polskie" i "Żołnierz Lubelszczyzny") Wojciech Sulewski s. 45-64
Joachim Lelewel a "La Voix du Peuple" Ludwik Zieliński s. 65-74
"Kurier Warszawski" za czasów redaktorstwa Wacława Szymanowskiego Zenon Kmiecik s. 75-85
Organizacja akcji prasowej Naczelnego Komitetu Narodowego Aleksandra Garlicka s. 86-144
Ze wspomnień dziennikarza Tadeusz Garczyński s. 145-154
Sprawa dziennika socjalistycznego w Galicji w latach 1897-1899 w świetle korespondencji Ignacego Daszyńskiego i Witolda Jodko-Narkiewicza Jerzy Myśliński s. 155-161
Prasa RPPS i kolportaż jej w okresie okupacji (zestawienia i zapiski) Jan Mulak s. 162-182
"<Le Monde> et ses lecteurs sous la IVe Republique", Abel Chatelain, Paris 1962 : [recenzja] Andrzej Paczkowski Abel Chatelain (aut. dzieła rec.) s. 183-185
"Z dziejów czasopiśmiennictwa polskiego w ZSRR. "Kultura Mas" (1929-1937)", Krystyna Sierocka, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Paczkowski Krystyna Sierocka (aut. dzieła rec.) s. 185-186
Korespondencja Jadwiga Krawczyńska s. 187