Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Statystyka prasy polskiej okresu 1661-1831 Jerzy Łojek s. 5-22
U kolebki "Pamiętnika Warszawskiego" Władysław A. Kempa s. 23-34
Uwagi o dziennikarzach w 1831 roku Alina Słomkowska s. 35-49
Z dziejów polskiej prasy emigracyjnej (1863-1865) Jerzy W. Borejsza s. 50-104
75 lat "Poradnika Gospodarskiego" Stanisław Sawicki s. 105-114
Nakłady prasy społeczno-politycznej w Galicji w latach 1881-1913 : część pierwsza Jerzy Myśliński s. 115-133
"Wiarus" jako organ Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu (1 I-11 XI 1918) Jan Pytel s. 134-140
Polska Agencja Telegraficzna w latach 1918-1923 Eugeniusz Rudziński s. 141-157
Powstanie i pierwszy okres ukazywania się "Zielonego Sztandaru" (1931-1939), naczelnego organu Stronnictwa Ludowego Andrzej Paczkowski s. 158-170
Prasa konspiracyjna na Podlasiu podczas drugiej wojny światowej Feliks Czeranowski s. 171-187
Geneza powstania "Dziennika Ludowego" - pierwszego pisma codziennego o wsi i dla wsi Henryk Dzendzel s. 188-219
Interesujące źródło niemieckie do dziejów prasy polskiej w końcu XVIII wieku Jerzy Łojek s. 220-229
Sosnowiecka "Iskra" w sprawozdaniach Kazimierza Dagnana (I-II 1915) Aleksandra Garlicka s. 230-238
"Czarno na Białem" (1937-1939) : wspomnienia naczelnego redaktora January Grzędziński s. 239-269
"Polskie czasopisma o wsi i dla wsi od XVIII w. do r. 1960 : materiały bibliograficzno-katalogowe", Irena Turowska-Bar, wstęp napisał Stanisław Lato, Warszawa 1963 : [recenzja] Jerzy Myśliński Irena Turowska-Bar (aut. dzieła rec.) s. 270-273
"Citizen Hearst", W. A. Swanberg, Paris 1963 : [recenzja] Jerzy W. Borejsza W. A. Swanberg (aut. dzieła rec.) s. 273-276
"Reglamentacja wolności prasy w Polsce (1918-1939)", Michał Pietrzak, Warszawa 1963 : [recenzja] Eugeniusz Rudziński Michał Pietrzak (aut. dzieła rec.) s. 277-282
Notatki bibliograficzne : (ciąg dalszy). s. 283