Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wydawcy i redaktorzy "Gazette de Varsovie" (1791-1793) Jerzy Łojek s. 453-476
Czasopiśmiennictwo naukowe w Galicji w dobie autonomicznej : uwagi wstępne Jerzy Myśliński s. 477-500
Program ugody polsko-rosyjskiej "Kraju" Zenon Kmiecik s. 501-520
Prasa polska we Francji (1918-1940) Andrzej Paczkowski s. 521-536
Zagraniczna polityka prasowa sanacji a działalność agencji informacyjnych Eugeniusz Rudziński s. 537-568
Z historii niemieckiej prasy w języku polskim : I. "Goniec Krakowski" (27 X 1939-18 I 1945), II. Hitlerowska "Gazeta Żydowska" w Krakowie (23 VII 1940-30 VIII 1942) Tadeusz Cieślak s. 569-588
Ze źródeł do dziejów prasy polonijnej s. 589-610