Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z zagadnienień przedsiębiorstwa prasowego w Królestwie Kongresowym : losy inicjatyw wydawniczych Jerzy Łojek s. 5-23
Próby tworzenia prasy rządowej w Królestwie Polskim w latach 1815-1831 Alina Słomkowska s. 24-42
Wprowadzenie honorariów autorskich do codziennej prasy warszawskiej (1851-1861) Eugeniusz Tomaszewski s. 43-83
Z dziejów pism dla ludu w latach 1866-1905. ("Zorza" i "Gazeta Świąteczna") Zenon Kmiecik s. 84-102
"Przegląd Emigracyjny" 1892-1894 Józef Skrzypek s. 103-116
Z dziejów prasy konserwatywnej w Krakowie przed pierwszą wojną światową : sprawy finansowania wydawnictw Jerzy Myśliński s. 117-131
Prasa polska na Białorusi przed 1921 r. Andrzej Slisz s. 132-150
Prasa polska w okresie kampanii wrześniowej (1-28 września 1939 r.) Lucjan Dobroszycki s. 151-166
Statystyka czasopism ruchu zawodowego w latach 1848-1939 : część I: polskie czasopisma ruchu zawodowego w latach 1848-1918 Bolesław Korczak s. 167-194
List Jana Kasprowicza do Erazma Piltza z 1888 r. s. 195-196
Nieznani autorzy w bibliografiach zawartości czasopism opracowanych przez Instytut Badań Literackich Czesław Gutry s. 197-202
Strona finansowa wydawnictwa "Krytyka" 1910-1913 Jerzy Myśliński s. 203-208
Relacja Wydziału Prasowego przy Konsulacie Generalnym RP w USA z 1919 r. Eugeniusz Rudziński s. 209-233
O działalności "Ruchu" Eugeniusz Rudziński s. 234-247
Uwagi o bibliografii prasy konspiracyjnej Jerzy Jarowiecki s. 248-253
"Bolszewistkaja pieriosiczeskaja pieczat' (diekabr' 1900-oktiabr' 1917) : bibliograficzeskij ukazatiel", Moskwa 1964 : [recenzja] Andrzej Paczkowski s. 255-256
"Prasa polska na Mazurach i Warmii 1718-1939", Tadeusz Cieślak, Olsztyn 1964 : [recenzja] Eugeniusz Rudziński Tadeusz Cieślak (aut. dzieła rec.) s. 257-259
"Prasa warszawska 1661-1914", Witold Giełżyński, Warszawa 1962 : [recenzja] Eugeniusz Tomaszewski Witold Giełżyński (aut. dzieła rec.) s. 259-268
"Warszawa i jej inteligencja po powstaniu styczniowym, 1864-1870", Janina Leskiewiczowa, Warszawa 1961 : [recenzja] Eugeniusz Tomaszewski Janina Leskiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 268-275
"<Związkowiec> : monografia pisma polonijnego", Benedykt Heydenkorn, Toronto-Kanada 1963 : [recenzja] Józef Skrzypek Benedykt Heydenkorn (aut. dzieła rec.) s. 275-277
"<Prawda>" 1917 goda", B. E. Zasławskij, J. S. Sazonow, Ch. M. Astrachan, Moskwa 1962 : [recenzja] Andrzej Paczkowski Ch. M. Astrachan (aut. dzieła rec.) J. S. Sazonow (aut. dzieła rec.) B. E. Zasławskij (aut. dzieła rec.) s. 277-280
"Wojciech Korfanty przed Sądem Marszałkowskim", Zbigniew Landau, Bronisława Skrzeszewska, Katowice 1964 : [recenzja] Andrzej Paczkowski Zbigniew Landau (aut. dzieła rec.) Bronisława Skrzeszewska (aut. dzieła rec.) s. 280-281