Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prasa warszawska i krakowska (galicyjska) na przełomie lat sześćdziesiątych XIX wieku w ocenie ówczesnych pisarzy i publicystów : część I Józef Skrzypek s. 441-451
Czasopismo "Niewiasta" (1860-1863) : szkic monograficzny Roman Jaskuła s. 453-494
Rzut oka na główne kierunki rozwoju polskiej prasy sportowej do 1939 roku Bogdan Tuszyński s. 495-515
Prasa i wydawnictwa KPP na Kielecczyźnie Alina Słomkowska s. 517-535
"Życie Robotnicze" - organ Komitetu Miejskiego PPS w Radomiu 1945-1948 Ewa Stalewska s. 537-548
"Gazietnyj mir Sowietskogo Sojuza 1917-1970. T. 1: Cientralnyje gaziety", I. W. Kuźniecow, E. M. Markowicz, Moskwa 1972 : [recenzja] Andrzej Skrzypek I. W. Kuźniecow (aut. dzieła rec.) E. M. Markowicz (aut. dzieła rec.) s. 549-550
"Archives de l'Agence Havas", Paris 1969 : [recenzja] Eugeniusz Rudziński s. 550-554
"Histoire de la presse", P. Albert, F. Terrou, Paris 1970 : [recenzja] Eugeniusz Rudziński P. Albert (aut. dzieła rec.) F. Terrou (aut. dzieła rec.) s. 555-557
"Beaverbrook", A. J. P. Taylor, London 1972 : [recenzja] Tadeusz Cieślak A. J. P. Taylor (aut. dzieła rec.) s. 557-559