Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwagi o prasie polskiej przełomu XIX i XX w. jako źródle historycznym Jerzy Myśliński s. 5-26
Sprawy ogłoszeniowe w działalności Polskiego Związku Wydawców Dzienników i Czasopism w latach 1929-1939 Eugeniusz Rudziński s. 27-48
Prasa konspiracyjna Rzeszowszczyzny w latach 1939-1945 Zofia Sokół s. 49-72
Paryska "Niepodległość " - organ wychodźstwa polskiego we Francji (1944-1945) Michał Szulkin s. 73-84
List Franciszka Potockiego do Zdzisława Tarnowskiego : redakcyjne i administracyjne kłopoty "Czasu" - relacja z grudnia 1926 roku s. 85-92
"Głos Lubelski" podczas okupacji austriackiej (1915-1918) : wspomnienie Ryszard Wojdaliński s. 93-115
Lata chmurne, lata górne : w socjalistycznej agencji prasowej Adrian Czermiński s. 117-137