Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Kalina" (1866-1870) Aleksander Żyga s. 145-177
Westfalia jako ośrodek polskiego czasopiśmiennictwa Tadeusz Cieślak s. 179-185
Z badań nad układem zawartości polskiej prasy codziennej na przełomie XIX i XX wieku : (prasa ugrupowań konserwatywnych i partii socjalistycznych) Jerzy Myśliński s. 187-210
Tajna prasa Ligi Narodowej w czasie pierwszej wojny światowej Józef Zieliński s. 211-226
"Sport i Wczasy" (16 IV 1947-27 IV 1950) Bogdan Tuszyński s. 227-245
List Konrada Prószyńskiego do Wandy Stempowskiej z 29-30 III 1903 r. s. 247-255
Wspomnienia, część VIII Klaudiusz Hrabyk s. 257-279
"Najdawniejsze czasopisma polskie na Śląsku 1789-1854", Franciszek Antoni Marek, Wrocław-Opole 1972 : [recenzja] Wiesław Władyka Franciszek Antoni Marek (aut. dzieła rec.) s. 281-283
"Wspomnienia dziennikarza socjalisty", Józef Tadeusz Mieszkowski, Warszawa 1971 : [recenzja] Artur Leinwand Józef Tadeusz Mieszkowski (aut. dzieła rec.) s. 283-291
Do dziejów prasy w Zachodniej Galicji 1905-1914 Józef Zieliński s. 291-293