Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Przegląd Literacki i Artystyczny" (1882-1886) Aleksander Żyga s. 301-323
Pisma dla ludu wydawane przez obóz narodowo-demokratyczny w Królestwie Polskim po 1905 roku Zenon Kmiecik s. 325-343
Zagraniczna działalność Polskiego Związku Wydawców Dzienników i Czasopism Eugeniusz Rudziński s. 345-364
Prasa Szarych Szeregów na Kielecczyźnie w okresie okupacji hitlerowskiej (1942-1945) Mieczysław Adamczyk s. 365-381
"Pokolenie" - organ Związku Młodzieży Polskiej Ryszard Bereś s. 383-400
Wspomnienia, część IX Klaudiusz Hrabyk s. 401-430
W sprawie "Miesięcznika Nauczycielskiego" - organu zjednoczonej lewicy nauczycielskiej (1935-1937) Michał Szulkin s. 431-438
W odpowiedzi Michałowi Szulkinowi Bronisław Ługowski s. 438-440
Polonica w archiwum Agencji Havasa Andrzej Paczkowski s. 441-448