Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 5-6
Rozwój badań nad historią prasy w Polsce (część 1: do 1939 roku) Aleksandra Garlicka s. 7-48
Polska inspiracja prasowa w Holandii w latach 1791-1794 Hanna Krauze s. 49-69
Poglądy na rolę prasy w pierwszych latach Królestwa Kongresowego Jerzy Łojek s. 70-96
Rola "Gazety Polskiej" w okresie powstania listopadowego Alina Słomkowska s. 97-111
"Biedaczek" (czasopismo ludowe z okresu Wiosny Ludów) Tadeusz Cieślak s. 112-127
Oblicze ideowe tajnej prasy czerwonych Stanisław Lato s. 128-154
Zespół redakcji "Głosu" (1886-1894) Janina Żurawicka s. 155-183
"Ognisko" (1889-1890) na tle losów Czytelni Akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego Jerzy Myśliński s. 184-203
"Nowe Tory" (1906-1914) : charakterystyka pisma i jego stanowiska wobec reform systemu wychowawczego szkół polskich Zenon Kmiecik s. 204-220
"Społeczeństwo" (1907-1910) : charakter pisma i jego pozycja polityczna Andrzej Paczkowski s. 221-245
Prasa warszawska w pierwszym roku I wojny światowej Regina Godlewska s. 246-268
"Wiadomości Ideowe" Andrzej Garlicki s. 269-283
"Sztandar Socjalizmu" : pierwszy organ Komunistycznej Partii Robotniczej Polski Maria Meglicka Mieczysław Trzaska s. 284-300
Ze wspomnień redaktora "Niwy" Jan Tomczak s. 301-323
Wspomnienia z prasy podziemnej 1939-1944 Jadwiga Krawczyńska s. 324-365
"Prasa staropolska na tle rozwoju prasy w Europie 1513-1729", Jan Lankau, Kraków 1960 : [recenzja] Jerzy Łojek Jan Lankau (aut. dzieła rec.) s. 366-369
"Monopol prasowy Stefana Łuskiny w Koronie w latach 1773-1793", Józef Szczepaniec, "Ze skarbca kultury", z. 13, 1961 : [recenzja] Jerzy Łojek Józef Szczepaniec (aut. dzieła rec.) s. 370-373
"Prasa konspiracyjna <ROCHA> 1939-1945", Bartłomiej Golka, Warszawa 1960 : [recenzja] Stanisław Lato Bartłomiej Golka (aut. dzieła rec.) s. 373-376