Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bruno Kiciński i jego czasopisma Danuta Kamolowa s. 5-27
Litografowany "Miesięcznik Warszawski", zapomniane pisemko stołeczne z 1818 r. Janusz Maciej Michałowski s. 28-33
Prasa i opinia publiczna Warszawy przed powstaniem listopadowym (lipiec-listopad 1830) Jerzy Łojek s. 34-62
Prasa polska 1830-1831 r. o stosunku Prus do powstania listopadowego Henryk Kocój s. 63-71
Prasa Zjednoczenia Emigracji Polskiej (1866-1870) Jerzy W. Borejsza s. 72-125
Czasopiśmiennictwo polskie w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej pod koniec XIX wieku (1866-1900) : przegląd bibliograficzno-materiałowy Józef Skrzypek s. 126-169
"Gryf" - pismo dla spraw kaszubskich Tadeusz Cieślak s. 170-190
Galicyjska prasa burżuazyjna i socjalistyczna wobec rozłamu w PSL w 1913 r. Andrzej Garlicki s. 191-218
"Robociarz"-organ PPS-Lewicy : próba monografii pisma Romuald Śmiech s. 219-250
Problematyka "Przełomu" w latach 1926-1935 Maria Wierzbicka s. 251-284
Prasa polska okresu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego 23 VII-31 XII 1944 r. : przegląd informacyjno-bibliograficzny Jerzy Myśliński s. 285-297
Stanisław Kunz : "Ze wspomnień redaktora >>Gazety Grudziądzkiej<<" s. 299-330
"Nowa Polska" (1920) Artur Leinwand s. 331-361
List Wiktora Kulerskiego do Ignacego Paderewskiego z 1934 roku s. 362-367
"Katalog poloników periodycznych wydanych za granicą do roku 1939 : zbiory Biblioteki Jagiellońskiej", Kazimiera Tatarowicz, Kraków 1961 : [recenzja] Józef Skrzypek Kazimiera Tatarowicz (aut. dzieła rec.) s. 368-370
"The Beginnings of the English Newspaper 1620-1660", Joseph Frank, Cambridge 1961 : [recenzja] Jerzy Łojek Joseph Frank (aut. dzieła rec.) s. 370-375
"Opinia polska wobec rewolucji amerykańskiej w XVIII wieku", Zofia Libiszowska, Łódź 1962 : [recenzja] Jerzy Łojek Zofia Libiszowska (aut. dzieła rec.) s. 375-377
Notatki bibliograficzne : (ciąg dalszy). s. 378-380