Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wielkopolska prasa regionalna w Drugiej Rzeczypospolitej Barbara Wysocka s. 243-272
Rozwój warszawskiej ilustracji prasowej do początku XX w. : (na przykładzie wybranych tygodników ilustrowanych) Hanna Natora-Macierewicz s. 273-286
"Świat i Polska" - polski tygodnik demokratyczny w Paryżu Artur Leinwand s. 287-309
Uwagi o współpracownikach polskiej prasy humorystyczno-satyrycznej dwudziestolecia międzywojennego Bohdan Piątkowski s. 311-317
Z badań nad dziennikarstwem Polski Ludowej Alina Słomkowska s. 319-334
"Krakowski <Kraj> (1869-1874)", Czesław Lechicki, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975 : [recenzja] Jerzy Myśliński Czesław Lechicki (aut. dzieła rec.) s. 335-337
"Aleksander Świętochowski redaktor <Prawdy>", Maria Brykalska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974 : [recenzja] Barbara Petrozolin-Skowrońska Maria Brykalska (aut. dzieła rec.) s. 337-343
"Na wojennej emigracji : wspomnienia z lat 1942-1944", Tadeusz Kochanowicz, Warszawa 1975 : [recenzja] Jerzy Myśliński Tadeusz Kochanowicz (aut. dzieła rec.) s. 343-345
List do Redakcji Aleksander Bocheński s. 347-348