Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Wojciech Walat s. 9-12
Niektóre pedagogiczne konsekwencje nadmiarowości informacji Waldemar Furmanek s. 15-28
Big Data – szanse i zagrożenia Maria Raczyńska s. 29-37
Światy równoległe Aleksander Piecuch s. 38-45
Social identity and influences of informational technologies Slavoljub Hilcenko Vladimir Jerkovic s. 46-53
Informatization of educational process in high school pedagogical direction Elena Eropova Yriy Medvedev s. 54-56
Preverovanie vedomostí žiakov v odbornom predemete na strednej odbornej škole s využitím PC Milan Duris Roman Stadtrucker s. 57-66
Możliwości outsourcingu informatycznego w doskonaleniu zawodowym pracowników Robert Lis s. 67-72
Negatywny wpływ technologii teleinformatycznych na studentów informatyki rzeszowskich uczelni Katarzyna Garwol s. 73-78
Postrzeganie rzeczywistości a postawy twórcze graczy komputerowych i osób niegrających Henryk Noga s. 79-85
Problematika dalšího vzdělávání učitelů českého jazyka na poli ICT, konkrétně multimédií Pavla Dobesova Rene Szotkowski s. 86-91
Počítač a vysokoškolská výuka Miroslava Miklosikova Antonin Rojak s. 92-97
The role and use of Information technology in higher education Tetyana Tarnavska s. 98-103
Využití moderní didaktické techniky ve výuce Miroslava Miklosikova s. 104-109
Benefits and disadvantages of the use of information technologies in education Aleksandr Borysiuk s. 110-114
Orientacja biznesowa w edukacji akademickiej przyszłych kadr sektora IT Piotr Muryjas s. 115-120
Edukacja studentów kierunku Informatyka na potrzeby współczesnego biznesu – wyniki badań własnych Piotr Muryjas s. 121-127
Using interactive teaching methods in economic education: a problematic aspect Olena Yakovenko Nina Zuravska s. 128-132
IKT v Primárnom Vzdelávaní Maria Vargova s. 135-138
„How to make a needle to float?” Heuristic-branched e-model of an animated movie utilized for class work Slavoljub Hilcenko s. 139-146
Shluková analýza a možnosti jejího využití při hledání typických skupin studentů během realizace výuky formou e-learningu Miroslav Chraska s. 147-153
Interaktívna tabuľa a rozvoj vybraných kľúčových zručností žiakov na hodinách Techniky Jozef Pavelka s. 154-158
Didaktické možnosti využitia interaktívnej tabule v edukácií žiakov na základnej škole Jaroslav Soltes s. 159-163
Interaktivní tabule a možnosti jejího využití ve výuce Veronika Homolkova Martina Reskova s. 164-167
Ewolucja książki szkolnej (podręcznika) – od wersji drukowanej do elektronicznej Wojciech Walat s. 168-178
Kompetencja komunikacyjna uczniów kończących szkołę podstawową a rozumienie pojęć informatycznych – wyniki badań własnych Waldemar Lib s. 179-191
Využívanie elektronických učebných textov vo vyučovaní odborných technických predmetov na vybraných stredných školách Tomas Molnar Maria Vargova s. 192-195
Multibook a tradycyjna książka w opinii nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej Wojciech Czerski s. 196-202
Styly učení žáků a učení za pomocí počítače Martina Reskova s. 203-207
Samoocena uczniów w aspekcie wykorzystania technologii informacyjnej Janusz Nowak s. 208-213
Ocena umiejętności studentów wyższej uczelni technicznej w zakresie tworzenia prezentacji multimedialnych Marta Ciesielska s. 214-219
Edukacyjne gry symulacyjne w rozwoju kompetencji pracowników Monika Wawer s. 220-225
E-learning akademicki moda czy konieczność Urszula Ordon Wioletta Sołtysiak s. 229-235
Methods of psychological assessment of the effectiveness of educational resources online Svetlana V. Pazukhina s. 236-243
Method of construction of electronic training course in computer-oriented learning environment D.Yu. Kasatkin s. 244-249
Videoteaching – a way to improve student experience Jan Krotky Petr Mach s. 250-256
Urządzenia mobilne i ich udział w edukacji XXI wieku Beata Kuźmińska-Solśnia s. 257-263
Working out the plans in a system of object positioning inside the building using mobile devices Dmitriy Alexandrov Hadi Saleh s. 264-267
Knowledge test with using test technologies as an element of improving the quality of training in e-learning systems Elena Nevmerzhitska s. 268-272
Modele projektowania kursów e-learningowych Renata Lis s. 273-278
E-nauczanie w szkole wyższej – przykład dobrej praktyki pedagogicznej Joanna Kandzia s. 279-285
Using Web Quests in teaching foreign languages at higher educational institutions Alexander Gertsiy Nataliia Ishchuk Volodymyr Liesovyi s. 286-293
Beurteilung und Selbstbeurteilung im Studienbegleitenden Deutschunterricht Svitlana Amelina s. 294-298
About therapeutic synergism under foreign speech mindset training Svetlana Tsymbal s. 299-307
WebQuest w nauczaniu analizy układów równowagi fazowej Marta Ciesielka Maciej Sulowski s. 308-313
Praktyczne wykorzystanie symulacji dźwięku w kształceniu technicznym studentów Tomasz Prauzner s. 314-319
Internet collaborative projects as an effective educational method in teaching writing Nataliya Samoylenko s. 320-329
Podpora vzdelávania študentov netechnického zamerania prostredníctvom sociálnej siete Miroslav Sebo s. 330-334
Wybrane aspekty zastosowania technik symulacji i wirtualizacji Zbigniew Gomółka Bogdan Kwiatkowski Robert Pękala s. 335-342
Symulacje komputerowe modelu matematycznego zanieczyszczonej biochemicznie wody z uwzględnieniem zjawiska dyfuzji Paweł Krutys Tadeusz Kwater Bogdan Kwiatkowski Ewa Żesławska s. 345-350
Modelowanie komputerowe układów prostowniczych jedno- i trójfazowych z obciążeniem RL Karol Bartnik Tadeusz Kwater Robert Pękala Bogusław Twaróg s. 351-357
Wpływ opisu danych na efektywność uczenia oraz pracy sztucznej sieci neuronowej na przykładzie identyfikacji białek Jacek Bartman s. 358-365
The model of multifunctional neural element of intelligent systems Antonina Buda Andriy Kozhemiako Leonid Kupershtein Tetiana Martyniuk s. 366-371
Zastosowanie transferu energii rezonansu fluorescencji (FRET) w ilościowej metodzie oznaczania ekspresji genów na przykładzie sondy TaqMan Anna Koziorowska Maria Romerowicz-Misielak s. 372-377
Application of wireless audio transmission circuit using laser technology Ahmet Karaarslan Tolga Ozer s. 378-392
Drukarka 3D oparta na dokumentacji Wojciech Kret Mateusz Michnowicz s. 393-397
Stanowisko do badania czujników temperaturowych Robert Białogłowski Damian Kardyś Krystian Tuczyński Tomasz Warchoł s. 398-405
Implementation of remote control device using USB 1208LS Ahmet Karaarslan Tolga Ozer s. 406-417
Use of computer technology in the design process Agnieszka Molga Marek Wójtowicz s. 418-423
System nadzorujący i sterujący przebieg procesu technologicznego Zbigniew Gomółka Paweł Krutys Bogusław Twaróg Ewa Żesławska s. 424-430
Monitorowanie logów systemowych z wykorzystaniem programu Logcheck Jacek Wołoszyn s. 431-436
Use of Microcomputer Technology in electronic toll systems Viktor Novak Daniel Nowak Jan Pavlovkin s. 437-444
Projektowanie i symulacja systemu pomiarowego do pomiaru temperatury Paweł Ptak s. 445-450
Zastosowanie tensora momentu w procedurze SiGMA Michał Teodorczyk Grzegorz Świt s. 451-455
Autorzy s. 457-462