Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Wojciech Walat s. 9-12
Nowoczesne technologie w oświacie i edukacji Waldemar Furmanek s. 15-26
Informatyk humanista Maria Raczyńska s. 27-31
Edukacja coraz bardziej mobilna Aleksander Piecuch s. 32-41
Rzeczywistość wirtualna w procesie kształcenia technicznego Marek Kęsy s. 42-47
Porovnání vztahu učitelů k informačním a komunikačním technologiím mezi roky 2004 a 2014 Miroslav Chraska s. 48-53
Rola nauczyciela i motywacji w procesie kształcenia członków społeczeństwa informacyjnego Ryszard Gmoch Janusz Nowak s. 54-60
Współczesne technologie informacyjne źródłem przemian zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej Katarzyna Myśliwiec s. 61-66
Úloha a užití softwarů v odborném vzdělávání Ladislav Rudolf s. 67-73
Nowe technologie we wspomaganiu rozwoju dzieci i młodzieŜy ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się Marzena Kowaluk-Romanek s. 74-81
Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Wojciech Czerski s. 82-87
Condition of first-year students’ didactic adaptation within educational environment enriched with information and communication technologies Nataliia Ishchuk Volodymyr Liesovyi s. 88-94
Information and communication technologies in teaching and learning english as foreighn language Galyna Kozlakova Oksana Strelchenko s. 95-101
Projektová výuka mediální výchovy Pavel Kapoun Ales Oujezdsky s. 102-109
Wybrane technologie informacyjne dla edukacji – zarys problematyki Waldemar Furmanek s. 113-126
Zvyšovanie kvality vyučovacieho procesu pomocou interaktívnych elektronických úloh Milan Duris Roman Stadtrucker s. 127-133
Funkcja nowoczesnych aplikacji informatycznych w realizacji projektu inŜynierskiego na przykładzie dydaktyki szkoły wyższej Tomasz Prauzner s. 134-140
Aplikacje pakietów programowych w dydaktyce przedmiotów technicznych Paweł Ptak s. 141-146
Multimediálna podpora technického vzdelávania Jana Depesova s. 147-152
Zastosowanie multimedialnej aplikacji z elementami symulacji komputerowej w kształceniu inżynierskim Ewelina Kosicka Renata Lis s. 153-158
Wybrane problemy edukacji technicznej z wykorzystaniem symulacji komputerowej na przykładzie korelacji wagi pojazdów ciężarowych i użycia infrastruktury drogowej Marcin Bugdol Aleksander Konior s. 159-164
FLOODLOG as the project on the use of GIS in the security practice and flood crisis management education Monika Blistanova Miroslav Kelemen s. 165-169
Implementace 3D tisku do vzdělávání na FPE ZČU v Plzni Jan Krotky s. 170-175
Interaktivní tabule interwrite ve výuce Antonin Rojak s. 176-180
Nové technológie – interaktívna tabuľa SMART Board vo vyučovaní fyziky Katarina Sterbakova s. 181-186
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese, interaktívny systém eBeam Edge Jaroslav Soltes s. 187-192
Nástroje programu ActivInspire a ich využitie v predmete Technika na ZŠ s využitím interaktívnej tabule Milos Bendik Milan Duris s. 193-200
The application of information and communication technologies in teaching vocational subject Electrotechnics Milos Bendik Milan Duris s. 201-212
Elektronická učebnica z pracovného vyučovania pre učiteľov primárneho vzdelávania Maria Vargova s. 213-217
Průzkum v oblasti využívání multimédií v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ Pavla Dobesova Rene Szotkowski s. 218-223
Začleňovanie interaktívneho obsahu do výučby techniky pre nižšie sekundárne vzdelávanie Juliana Litecka Jaroslav Soltes s. 224-228
Chatterbot – wirtualny doradca: istota technologii, możliwości zastosowań edukacyjnych Waldemar Furmanek Waldemar Lib s. 231-237
Uczenie się wspomagane metodami i narzędziami ICT w perspektywie dyskursu konektywistycznego Eunika Baron-Polańczyk s. 238-244
Wykorzystanie teorii małych światów w e-learningu Marek Bolanowski Franciszek Grabowski Andrzej Paszkiewicz s. 245-251
SaaS jako element chmury obliczeniowej w pracy studenta Jerzy Kulasa Anna Nizioł s. 252-258
Nauczyciel w sieci Zbigniew Ruszaj s. 259-264
Webinar jako nowoczesna forma kształcenia pracowników Monika Wawer s. 265-270
Podpora výučby techniky národným projektom „Dielne“ a IKT vo výučbe Jozef Pavelka s. 271-277
Nová forma výuky – adaptivní e-learning Katerina Kostolanyova s. 278-283
Jakość kształcenia a zastosowanie e-learningu w szkole wyższej – pilotażowe badania ewaluacyjne Danuta Morańska s. 284-289
Pozytywne i negatywne zmiany w funkcjonowaniu szkoły wyższej pod wpływem e-learningu Wojciech Walat s. 290-300
Analýza aktivit studentů v e-learningových kurzech Ingrid Nagyova s. 301-307
Edukacja matematyczna wspomagana e-learningiem Joanna Kandzia s. 308-314
Methods for creating academic Internet-resources for it students’ indyvidual work management Olena Glazunova Tetyana Voloshyna s. 315-321
Język Internetu i SMS-a zagrożeniem dla stylistyki języka polskiego Katarzyna Garwol s. 322-327
Systemy komputerowe w kształceniu e-learningowym Urszula Ordon Wioletta Sołtysiak s. 328-333
Metody i środki zapewnienia dostępu do specjalizowanych zasobów laboratoryjnych Marek Bolanowski Andrzej Paszkiewicz s. 334-341
Course Syllabus: Developing the Social Education Information Network Evgeny Kovalev Hadi Saleh s. 342-344
The application for learning launguages on the base of mobile platforms Dmitry Alexandrov Evgenija Alexandrova Hadi Saleh Osama Tahaan s. 345-347
Organizacyjne aplikacje mobilne jako źródło informacji Zbigniew Gomółka Bogdan Kwiatkowski Mateusz Michnowicz Robert Pękala Bogusław Twaróg s. 348-353
Aplikacja mobilna – informator uczelniany Mateusz Michnowicz s. 354-357
Różnice w rozwiązywaniu problemów fizycznych przez nowicjuszy i ekspertów Magdalena Andrzejewska Władysław Błasiak Małgorzata Godlewska Paweł Pęczkowski Roman Rosiek Bożena Rożek Mirosława Sajka Anna Stolińska Dariusz Wcisło s. 361-367
Reakcja źrenicy jako wskaźnik przetwarzania informacji podczas rozwiązywania zadań testowych z zakresu nauk ścisłych Roman Rosiek Mirosława Sajka s. 368-374
Wiedza potoczna: pomoc czy przeszkoda? Eye-trackingowa analiza rozwiązań zadania z zakresu nauk przyrodniczych Roman Rosiek Mirosława Sajka s. 375-383
Wykorzystanie badań eye-trackingowych do analizy procesu rozwiązywania testowego zadania matematycznego jednokrotnego wyboru Bożena Rożek s. 384-390
Prakseologiczno-ergonomiczny aspekt wykorzystania technologii informacyjnych w rozwijaniu kultury pracy na przykładzie metody „Temat_Projekt2” (TP2) Tadeusz Piątek s. 391-398
Vizuální modelování v diagnostice technologického myšlení a usuzování technologií Eytacking Vaclav Tvaruzka s. 399-405
Ocena wykorzystania technologii informatycznej i komunikacyjnej w edukacji na podstawie praktyki dydaktycznej w szkole średniej Wioletta Małgorzata Świerzy s. 406-412
Applying information technologies while studying “Numerical Methods and Computer Simulation” section of the “Computer Science and ICT” Middle School Program Ekaterina Davletyarova Yuri Medvedev Irina Nikolaeva s. 413-418
Wykorzystanie mitm i dnsspoof do przechwycenia sesji komunikacyjnej Jacek Wołoszyn s. 419-424
Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do prognozowania wyników meczów piłkarskich Konrad Bajda Jacek Bartman s. 425-431
Autorzy s. 432-437