Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 11-12
Editorial s. 13-14
Humanitarian compound of modernization of higher education in Ukraine Fedir Vlasenko s. 17-21
Rada rodziców – pomiędzy formalną a nieformalną edukacją dziecka Barbara Lulek s. 22-31
Wartości w procesie kształcenia Mirosław Babiarz Paweł Garbuzik s. 32-37
The disclosure of modern education E.V. Levcheniuk s. 38-41
Zoom do vzdelávania seniorov U3V na KTIT Miroslav Sebo Jan Sirka s. 42-47
Rola organizacji młodzieżowych w polskiej edukacji proobronnej – jaka przyszłość? Urszula Soler s. 48-53
Aktywny uczeń na I etapie edukacyjnym – od idei do codziennych wyborów zawodowych Dorota Szumna s. 54-61
International research of technical curriculum Petr Mach s. 65-70
Technology education and presentation of knowledge using educational posters within the EU project conception Vaclav Tvaruzka s. 71-75
Koncepcje innowacyjnych pomocy dydaktycznych Pracowni Mechatroniki Samochodowej i ich zastosowanie w kształceniu studentów kierunku mechatronika Krzysztof Krupa s. 76-81
Interdisciplinary approach to technical education Jinrich Korytar Jan Krotky Petr Simbartl s. 82-88
Komputerowe wspomaganie kształcenia z zakresu harmonogramowania produkcji Ewelina Kosicka Renata Lis s. 89-93
Wykorzystanie metodyk zwinnych do poprawy wiedzy i umiejętności projektowych studentów kierunków technicznych Bartosz Jabłoński s. 94-100
Overenie učebných zdrojov pre využívanie medzipredmetových vzťahov s technikou Gabriel Banesz Jana Depesova Ivana Placha s. 101-106
Badanie układów komutacyjnych w kształceniu inżynierów informatyki Aleksander Marszałek s. 107-112
Edukacja zdalna w strategii szkoły wyższej Danuta Morańska s. 115-121
Kolektywna realizacja projektów w rozproszonym środowisku online Anna Stolińska s. 122-127
Realizacja informatycznego systemu zarządzania szkołą na podstawie analizy wyników badań Krystian Tuczyński s. 128-134
Umiejętność programowania jako element kształcenia studentów kierunków nieinformatycznych Jerzy Kulasa Anna Nizioł s. 135-142
Vzdialené laboratóriá v dištančných formách vzdelávania Gabriel Banesz Viera Tomkova s. 143-148
Edukacyjne zastosowania wirtualizacji aplikacji Robert Lis s. 149-151
Kompetencje informatyczne w samoocenie nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Urszula Ordon Katarzyna Serwatko s. 152-156
Kompetencje wizualne w kształceniu informatycznym Magdalena Andrzejewska Anna Stolińska s. 157-162
Test słownikowy badający terminologię informatyczną „Informatyka wokół nas” – autorska propozycja narzędzia badawczego Waldemar Lib s. 163-171
„Komunikowanie o sobie” w internecie w dobie dominacji ikonosfery Magdalena Wasylewicz s. 173-177
Przykłady zastosowań programu GeoGebra w edukacji matematycznej Janusz Nowak s. 178-183
Technologia rozszerzonej rzeczywistości w rozwijaniu wyobraźni dzieci i młodzieży Tomasz Warchoł s. 184-190
Uczniowie klas I–III szkół podstawowych miejskich i wiejskich jako użytkownicy narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych Katarzyna Myśliwiec s. 191-196
Wpływ rodzaju wizualizacji materiałów e-learningowych na przyrost poziomu wiedzy badanych Ewelina Kosicka Renata Lis s. 197-203
Kolorowanie kodu źródłowego programu a proces jego analizy syntaktycznej – badania eye-trackingowe Magdalena Andrzejewska s. 204-209
Postawa wobec pracy współczesnego nauczyciela wyrazem jego stosunku do działań pedagogicznych w szkole Marta Bałażak s. 213-220
Relacje uczeń–nauczyciel kluczem do udanego nauczania Emilia Musiał s. 221-226
Tradycjonalista czy innowator? Nauczyciel wobec wyzwań współczesności Monika Zielińska s. 227-232
Wiedza doradców metodycznych na temat tablic interaktywnych Wojciech Czerski s. 233-238
The influence of a management style on the psychological men-tal bornout of municipal services employees Vitaliy Filatov Olga Filatova Alena Semenova s. 239-244
Preferowane metody doskonalenia kompetencji pracowniczych – różnice międzypokoleniowe Iwona Mendryk s. 245-251
Kompetencje analityczne współczesnego menedżera i ich rozwój w procesie edukacji formalnej Piotr Muryjas Monika Wawer s. 252-258
Pozorovanie a koučing pri hodnotení ľudského činiteľa Alena Haskova Ivana Turekova s. 259-264
Analýza rizikových faktorov modelových situácií v nácviku kontroly rizika Alena Haskova Matus Toth Ivana Turekova s. 265-270
Dynamika zmian ekosystemów leśnych pod wpływem imisji przemysłowych Małgorzata Falencka-Jabłońska s. 273-279
Negotiations and diplomatic protocol as a mean of political conflicts resolution Iuliia Siekunova s. 280-284
Budowanie kapitału społecznego młodzieży w kontekście szkolnej i wirtualnej „kultury nieufności” Bożena Dusza s. 285-290
Ukrainian model of cooperation between social education and social works Onysya Mykilaivna Behal s. 291-294
The prospects of a confederation: Ukraine, Poland, Lithuania, Belarus Oleksandr Kostiuk s. 295-297