Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji = Editorial s. 13-16
Przeciążenie szkolne młodzieży w wypowiedziach publicystów "Przeglądu Pedagogicznego" z lat dwudziestych XX wieku Barbara Kalinowska-Witek s. 19-24
"Ruch Pedagogiczny" przykładem czasopisma popularyzującego przekaz radiowy treści pedagogicznych w latach 1918-1939 Mariusz Ausz Ewa Barnaś-Baran s. 25-32
Muzeum "Pana Tadeusza" - instytucja inna niż wszystkie... Barbara Techmańska s. 33-43
Służebna rola edukacji odpowiedzią na zmiany cywilizacyjne Marlena Bernadeta Zaborniak s. 44-50
Kształcenie ogólne i ogólnotechniczne w systemie szkolnym społeczności niemieckojęzycznej kantonu Fryburg Krzysztof Kraszewski s. 51-59
Nowe technologie w edukacji formalnej i nieformalnej na podstawie kenijskiej prywatnej szkoły w Muyeye Maria Kuzin s. 60-65
System edukacyjny Stanów Zjednoczonych : charakterystyka ogólna Waldemar Lib s. 66-73
Edukacja i system szkolnictwa niemieckiego na przykładzie zawodu fizjoterapeuty Krzysztof Handkiewicz s. 74-79
Good-neighbourhood in interstate relations and realization of educational projects of Ukraine and Poland Yuliia Siekunova s. 80-83
The aspects of educational globalization in the context of system globalization Oksana Kondur Galyna Mykhaylyshyn s. 84-89
Prokrastynacja i cechy osobowości u polskiej młodzieży w Austrii : wstępne doniesienie z badań Sara Filipiak s. 90-94
Samoocena studentów pedagogiki a ich empatyczne rozumienie innych ludzi Barbara Kalinowska-Witek s. 97-102
Edukacja formalna i pozaformalna w procesie profesjonalizacji pracowników socjalnych Piotr Frączek s. 103-113
Psychological features of professionalization of students Vitaliy Filatov Olga Filatova Alena Semenova s. 114-116
The essence of the methods of civic education of students in the Russian modern higher school Ekaterina Usenkova s. 117-119
Specyfika i uwarunkowania procesu studiowania współczesnych "żaków" specjalności pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego Andrzej Mamroł s. 120-125
Percepcja statusu społecznego wybranych profesji oraz osobiste preferencje zawodowe studentów pedagogiki resocjalizacyjnej Dorota Pstrąg s. 126-132
Ocena aktywności poznawczej w ujęciu aktualnych badań QEEG Tomasz Prauzner Małgorzata Prauzner Kacper Prauzner s. 133-138
Kompetencje społeczne menedżerów : oczekiwania pracodawców w Polsce i USA w świetle opublikowanych ofert pracy Andrzej Różański s. 139-145
Kształcenie studentów informatyki w zakresie badań użytkowników usług internetowych Justyna Miazga Anna Stolińska s. 146-152
Edukacja skoncentrowana na rozwiązaniach Teresa Zubrzycka-Maciąg s. 153-158
Uczeń jako podmiot Teresa Zubrzycka-Maciąg s. 159-164
Rozumienie pojęcia pracy zawodowej przez uczniów szkoły podstawowej : sprawozdanie z badań Wojciech Walat s. 165-171
Umiejętność podejmowania decyzji przez uczniów, jako warunek ich efektywnego funkcjonowania Jolanta Wilsz s. 172-177
Portale społecznościowe w edukacji współczesnej młodzieży Joanna Wrótniak s. 178-183
Edukacja finansowa w kontekście zarządzania finansami osobistymi Lidia Włodarska-Zoła s. 184-191
Pedagogika medialna - "wychodzenie poza dostarczone informacje" Marta Wrońska s. 195-200
Dlaczego tak łatwo oddajemy mediom elektronicznym nasz czas? Kilka uwag o nieetycznej technologii Jakub Czopek s. 201-205
Wartości uniwersalne w Internecie Magdalena Barabas s. 206-211
Nomofobia - szczególnie groźna odmiana uzależnienia od telefonu komórkowego Wojciech Czerski s. 212-217
Pokolenie iGEN wkracza w świat dorosłych Grzegorz Kiedrowicz s. 218-223
Cyberdziecko - nowe wyzwanie współczesnej edukacji wczesnoszkolnej Cecylia Langier s. 224-232
Smartfonizacja edukacji : szanse i bariery Emilia Musiał s. 233-238
Cyfrowy świat zasiedlają coraz młodsi Aleksander Piecuch s. 239-244
Lokalizacja kontroli adolescentów a korzystanie z internetu Grzegorz Polański s. 245-250
Skala uzależnienia od Facebooka wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego Sławomir Rębisz Ilona Sikora s. 251-259
Gesty w komunikacji współczesnej młodzieży ery mediów Magdalena Wasylewicz s. 260-266
Możliwość szkolenia mediatorów z wykorzystaniem e-learningu Agnieszka Lewicka-Zelent Ewa Trojanowska s. 269-274
TIK jako czasoprzestrzenny przełom w komunikacji e-społeczeństwa Tomasz Warzocha s. 275-280
Poczucie samotności uczniów szkoły wiejskiej Joanna Wrótniak s. 281-286
Visual History Archive jako multimedialne narzędzie pracy z żywą historią XX wieku Seweryn Lipiński Anna Maciąg s. 287-292
Realizacja idei blended learning w szkoleniu operatorów maszyn przemysłowych Ewelina Kosicka s. 293-297
Opinie słuchaczy studiów podyplomowych na temat nauczania na odległość Agnieszka Lewicka-Zelent s. 298-303
Znaczenie Systemu Informacji Oświatowej w zarządzaniu oświatą Krystyna Celarek s. 304-311
Analiza dokładności interpolacji kołowej obrabiarek CNC Krzysztof Dzik Piotr Prach s. 315-320
Opisowe charakterystyki rozkładów cech statystycznych Wiesława Malska s. 321-326
Wyznaczanie charakterystyk wyjściowych modułów fotowoltaicznych z wykorzystaniem sztucznego źródła światła Jacek Bartman Dariusz Sobczyński s. 327-333
Pneumatická a hydraulická regulácia výrobných systémov v študijných programoch Gabriel Bánesz Danka Lukáčová s. 334-339
Užití výpočetních programů v odborném vzdělávání Ladislav Rudolf s. 340-345
Analýza praktických zadaní úloh technickej olympiády z pohľadu profesijnej orientácie žiakov základných škôl Ján Širka s. 346-351
Postawy studentów wobec konstruowania elektronicznego Aleksander Marszałek s. 352-358
Construction of basic scholar device for education process and for electro-chemical analysis of solutions Petr Adámek s. 359-363
Vzdelávanie zamerané na odpady s cieľom ochrany prostredia Melánia Feszterová s. 364-370
Basic norms of integrated systems of management oy quality of meat products Larissa Vatslavivna Bal'-Prylypko Mykola Stanislavovych Nikolayenko Nataliya Mikhailivna Slobodianiuk Elvina Reshativna Starkova s. 371-378