Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji s. 11-12
Editorial s. 13-14
Ewolucja problematyki badań Pana doktora Antoniego Zająca : w dniu nadania Jego imienia Pracowni Dydaktyki Ogólnej Waldemar Furmanek s. 17-24
Rzeczywistość generowana przez media – od technicznych środków kształcenia do pedagogiki medialnej Marta Wrońska s. 25-33
Polski wkład do teorii podręcznika szkolnego – pamięci dra Antoniego Zająca – entuzjasty stosowania nowoczesnych środków kształcenia w dydaktyce Wojciech Walat s. 34-40
Postoje učiteľov k využívaniu vzdialených reálnych experimentov vo výučbe na univerzitách Danka Lukacova s. 41-46
Orientacja pozytywna, przekonanie o własnej skuteczności a treningi neurofeedback Henryk Noga Natalia Voytsel s. 47-55
Zarządzanie zmianą jako warunek konieczny prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych Marlena Zaborniak s. 56-61
Obszary współpracy w szkole i środowisku lokalnym w opinii dyrektorów szkół – przegląd dotychczasowych badań Anna Wójcik s. 62-69
Kompetencje komunikacyjne jako komponent kompetencji społecznych nauczycieli akademickich – założenia do badań Tomasz Warzocha s. 70-75
Testy zdolności i osiągnięć muzycznych dzieci i młodzieży szkolnej Anna Pękala s. 76-82
Kształcenie ogólne i ogólnotechniczne w systemie szkolnym społeczności niemieckojęzycznej Tyrolu Południowego Krzysztof Kraszewski s. 85-92
Inquiry-based Approach in Technical Education Jiri Dostal Maria Kożuchova s. 93-98
The level of students technical knowledge – survey results Jana Depesova Daniel Kucerka Tomasz Nesterak Henryk Noga s. 99-107
Zainteresowania techniczne studentów kierunku edukacja techniczno-informatyczna Aleksander Marszałek s. 108-113
Úloha technického vzdelávania v spoločnosti Tomas Kozik Peter Kuna Danka Lukacova s. 114-120
Využití robotiky ve výuce na základní škole Martina Kupilikova Petr Simbartl s. 121-127
The abilities and the use of AutoCAD and its place in the educational process Agnieszka Molga Mariusz Różowicz s. 128-133
Treści kształcenia z zakresu mechatroniki samochodowej w nauczaniu-uczeniu się studentów kierunku mechatronika Krzysztof Krupa s. 134-139
Metodika optimalizačního softwaru vyhodnocení technických ztrát vedení přenosové soustavy při přenášeném výkonu ve stanoveném teplotním rozsahu Ladislav Rudolf s. 140-145
Przykład wykorzystania komputerowych programów inżynierskich dla układów pneumatyki w kształceniu studentów Zygmunt Szczerba Marta Żylka Wojciech Żyłka s. 146-151
Construction of Dip-Coater Petr Adamek s. 152-156
Nowe technologie – nowy obraz dzieciństwa : formy aktywności współczesnego dziecka w wieku przedszkolnym Ewa Nieroba s. 159-168
Who has better functional-logical capacity: Generation “X”, “Y” or “Z”? Slavojlub Hilcenko s. 169-175
Miejsce i rola multimediów w życiu dzieci w młodszym wieku szkolnym Cecylia Langier s. 176-182
Portale społecznościowe – szanse i zagrożenia dla młodego człowieka Katarzyna Garwol s. 183-189
Neurodydaktyczne implikacje dla organizacji procesu kształcenia technicznego Tomasz Prauzner s. 190-196
Grywalizacja w edukacji akademickiej – możliwości i ograniczenia jej wykorzystania w kształceniu studentów Monika Wawer s. 197-205
Student Use of Mobile Devices in University Classes Slawomir Kocira Milan Koszel Edmund Lorencowicz Jacek Uziak s. 206-219
Wykorzystanie technologii informacyjnej w kształceniu na przykładzie programu GeoGebra Janusz Nowak s. 220-225
Organization of Distance Education in the System of Teacher Postgraduate Education Ganna Kashyna Kyrylo Nikolaiev s. 226-232
Poszerzona rzeczywistość w praktyce inżynierskiej oraz kształceniu technicznym Marek Kęsy s. 233-239
Wirtualizacja edukacyjnych zasobów IT Robert Lis s. 240-244
Generic algorithms for predictive refillment scheduling in SCM-systems of large retail companies Hadi Saleh D. Tsepelev s. 245-248
Multimedia jako narzędzie wspomagania edukacji ekologicznej Małgorzata Dobrzańska Oksana Nagorniuk Wiktoria Sobczyk s. 251-257
Možnosti využitia prostriedkov virtuálneho sveta vo vzdelávaní Valeriia Lymar Nataliia Ridei Svitlana Tolochko s. 258-263
Edukacja i świadomość ekologiczna studentów uczelni technicznych Elżbieta Moryń-Kucharczyk s. 264-271
Theoretical and methodological aspects of the recreation activity in Ukraine Tetiana Khitrenko Volodymyr Khitrenko Alona Pavliv Nataliia Ridei s. 272-277
Edukacja przedsiębiorczości w szkole wyższej w opinii studentów Anna Arent s. 278-283
Manažerování talentů jako inovace podnikatelských aktivit Miroslav Merenda s. 284-288
Stres w pracy – wyzwanie w kształceniu przyszłych przedsiębiorców i menedżerów Anna Walczyna s. 289-294
Multicultural education in the context of perception of educational texts I.V. Romanov s. 295-299
Edukacja prorodzinna w kontekście współczesnych przemian społecznych Anna Śniegulska s. 300-305
The influence of environmental factors on metabolic activity of cancer cells Anna Koziorowska Maria Romerowicz-Misielak Katarzyna Stats s. 306-315