Znaleziono 4 artykuły

Maria Romerowicz-Misielak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gas Transmitters (CO and NO) as Factors Regulating the Skin Cells Functions Anna Koziorowska Maria Romerowicz-Misielak s. 131-136
The influence of environmental factors on metabolic activity of cancer cells Anna Koziorowska Maria Romerowicz-Misielak Katarzyna Stats s. 306-315
Zastosowanie transferu energii rezonansu fluorescencji (FRET) w ilościowej metodzie oznaczania ekspresji genów na przykładzie sondy TaqMan Anna Koziorowska Maria Romerowicz-Misielak s. 372-377
Problemowa metoda nauczania jako forma zajęć na kierunku biotechnologia Anna Koziorowska Maria Romerowicz-Misielak s. 476-480