Znaleziono 9 artykułów

Tomasz Prauzner

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Technologia informacyjna – wybrane problemy społeczne Tomasz Prauzner s. 39-44
Wpływ nowoczesnych mass mediów na osobowość człowieka Tomasz Prauzner s. 47-51
Wizja nowego modelu procesu kształcenia technicznego na podstawie założeń konstruktywizmu i kognitywizmu = The New Concept of the Model of Technical Education Based on the Assumption of Constructivism and Cognitivism Tomasz Prauzner Paweł Ptak s. 82-86
Ocena aktywności poznawczej w ujęciu aktualnych badań QEEG Tomasz Prauzner Małgorzata Prauzner Kacper Prauzner s. 133-138
Funkcja nowoczesnych aplikacji informatycznych w realizacji projektu inŜynierskiego na przykładzie dydaktyki szkoły wyższej Tomasz Prauzner s. 134-140
Neurodydaktyczne implikacje dla organizacji procesu kształcenia technicznego Tomasz Prauzner s. 190-196
Symulacja komputerowa w kształceniu technicznym – projekt w programie SolidWorks i SolidCAM Urszula Nowacka Tomasz Prauzner Kacper Łaszewski s. 199-204
Nowoczesne rozwiązania informatyczne w elektrotechnice i elektronice = Modern IT Solutions in Electrical Engineering and Electronics Tomasz Prauzner Paweł Ptak s. 295-300
Praktyczne wykorzystanie symulacji dźwięku w kształceniu technicznym studentów Tomasz Prauzner s. 314-319