Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Waldemar Lib Wojciech Walat s. 7-9
Wiedza wyznacznikiem modelu życia w społeczeństwie informacyjnym Waldemar Furmanek s. 13-27
Využití systému Courseware při elektronické podpoře výuky Miroslav Chraska s. 28-32
Szkolne serwisy internetowe w obszarze transformacji społeczeństwa informacyjnego Janusz Janczyk s. 33-38
Innovation Activity of Education Information Centers Olena Anishchenko s. 39-43
The problems of distance education of civil servants in Ukraine Andrii Haiduk s. 44-49
Człowiek przyszłości – edukacja informatyczna Joanna Kandzia s. 50-55
Analysis of the term „Information and Analytical competency” Larisa Petrenko s. 56-59
Zarządzanie wiedzą a zmiany cywilizacyjne Agnieszka Natalia Rybińska s. 60-64
Wpływ wybranych czynników na umiejętności posługiwania się pojęciami informatycznymi przez uczniów kończących II etap edukacyjny w świetle badań Waldemar Lib s. 65-80
Zarządzanie przez opowiadanie Agnieszka Natalia Rybińska s. 81-87
Information and telecommunication technologies as microfactor for didactic adaptation of university students Nataliia Ishchuk Volodymyr Liesovyi s. 88-92
Technology of self-directed learning in the context of informatization of the educational process Irina Lytovchenko Olena Ogienko s. 93-98
Using of computer curriculum for teaching chemistry in higher educational establishments Nadiyn Hlovyn Oleg Pavliv Orest Zakhariv s. 99-103
The challenge of distance tutoring and learning using the virtual classroom – adobe acrobat connect pro meeting Branko Medic s. 104-112
Usage of latest technology in conducting problem lectures on humanitarian subjects Olena Bermicheva Natalia Burukovska s. 113-118
A Role of some Existential Attributes of a Person in a Formation of the Social Environment Volodomyr Kaluga s. 119-124
Ethnopedagogical component of the forming of sexual culture of the youth Tamara Ivakhnenko s. 125-129
Wybrane multimedialne kompetencje nauczycieli Aleksander Piecuch s. 133-145
Vyučovanie odborných predmetov s využitím PC Milan Duris s. 146-151
How things work in Java applets and flash animations? Milan Bernat Renata Bernatova s. 152-158
Prírodoveda v logických oporách a appletoch pre žiakov primárnej školy Renata Bernatova s. 159-165
Learning Language with Multimedia Technologies Galina Cherednichenko Nina Tverezovska s. 166-172
Videokonferenčný systém ako inovačný prvok vo vzdelávaní Viera Tomkova s. 173-178
Multimedia schoolbooks in education in primary school Jan Krotky s. 179-184
E-book of Physics for Self-Learning Oksana Tvorun s. 185-190
A model of a class that implements animated movies developed for specific purposes of learning in primary schools Slavoljub Hilcenko s. 191-198
Symulacja komputerowa w kształceniu technicznym – projekt w programie SolidWorks i SolidCAM Urszula Nowacka Tomasz Prauzner Kacper Łaszewski s. 199-204
Multimedia application in high school Alexander Gertsiy Nataliia Ishchuk s. 205-208
Aplikacje interakcyjne Technologii Flash w Action Script 2.0 jako wprowadzenie do programowania obiektowego i strukturalnego Piotr Kisiel s. 209-214
Aplikacja multimedialnej techniki w nauce Miroslava Miklosikova Antonin Rojak s. 215-220
The effectiveness of teaching a foreign language through mass and electronic media Edie Mustafaeva s. 221-227
Wykorzystanie nowych technologii informatycznych w procesie kształcenia na przykładzie tablicy interaktywnej Tomasz Warzocha s. 228-232
TCP Jacek Wołoszyn s. 233-241
Problem solving on absolute value – relevance of visualisation by means of TI-Nspire graphic calculator Agnieszka Molga Marek Wójtowicz s. 242-252
Ergonomia stanowiska komputerowego Mateusz Kukuła s. 255-262
Funkcje i cele Internetu w procesach zdalnej edukacji Przemysław Podulka s. 263-267
Nauczanie projektowania grafiki wektorowej, animacji i oprogramowania w środowisku Adobe Flash Łukasz Piecuch s. 268-275
Autorzy s. 277-279