Znaleziono 14 artykułów

Janusz Janczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szkolne serwisy internetowe w obszarze transformacji społeczeństwa informacyjnego Janusz Janczyk s. 33-38
Rzeczywistość wirtualna czy symulacja rzeczywistości w kontekście procesów kształcenia Janusz Janczyk s. 58-78
Przygotowanie informatyczne gimnazjalistów w regionie Zagłębia Dąbrowskiego – wnioski z badań Janusz Janczyk Antoni Sznirch s. 64-68
Znaczenie środków technologii informacyjnej dla małomiasteczkowego środowiska szkolnego Janusz Janczyk Antoni Sznirch s. 65-71
Obszary kultury technicznej pomijane w kształceniu ICT Janusz Janczyk s. 72-79
Wybrane meandry procesów cyfryzacji polskiej oświaty Janusz Janczyk s. 87-93
Edukacyjna cyberprzestrzeń dla każdego Janusz Janczyk s. 95-105
Big Data w relacji do procesów zmian w edukacji Janusz Janczyk s. 100-108
Wybór zawodu nauczyciela przedmiotów informatycznych w kontekście poszerzonej przestrzeni społecznej Internetu Janusz Janczyk s. 107-113
W głębi Internetu – inne zastosowania informatyki Janusz Janczyk s. 114-125
Związki Internetu ze sferą edukacji w opiniach użytkowników Janusz Janczyk s. 143-152
Poszerzona przestrzeń społeczna Internetu w działalności edukacyjnej gimnazjalistów Janusz Janczyk s. 191-196
Internet a kształcenie na odległość w opiniach użytkowników Janusz Janczyk Antoni Sznirch Aleksandra Wójtowicz s. 197-203
Znaczenie multimedialnych programów komputerowych w działalności poradni pedagogiczno-psychologicznej Janusz Janczyk Antoni Sznirch s. 284-289