Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 9
Editorial s. 10
Statystyczna analiza awarii pojazdów samochodowych Roman Rumianowski s. 13-17
Stacje kontroli pojazdów w szkołach zawodowych kształcących młodzież dla branży motoryzacyjnej Marek Wojska s. 18-22
Kompetencje diagnostów samochodowych w koneksji do zmian konstrukcyjnych pojazdów Marek Wojsa s. 23-31
Mobility in the professional training Liudmyla Klymenko Olena Klymenko Nataliia Ridei s. 32-36
Skuteczność kształcenia akademickiego w formule e-learningu : wybrane aspekty Urszula Ordon Wioletta Sołtysiak s. 39-43
Efektywność wykorzystywania elektronicznego systemu zarządzania szkołą – sprawozdanie z badań Krystian Tuczyński s. 44-50
Use of the brainstorm method in the innovation laboratory (i-lab) Agnieszka Długosz Anna Koziorowska s. 51-55
University culture for forming united academic space of the education, science, innovation Iuliia Kucherenko Olga Kucherenko Nataliia Ridei Yuliia Smakal Oleksandr Terys s. 56-61
Vectorial directions of the teaching activity in the period of Second Academical Revolution Nataliia Terentieva s. 62-67
Improvement of a mathematics teacher’s methodological competence – modern school requirement Nadiia Saltanovska s. 68-73
The development of information competences for environmental monitoring in students of Ukrainian universities Oksana Alpatova Natalia Bordiuh Oksana Ishchuk Margaryta Radomska s. 74-79
Normalizacyjne aspekty w budowaniu społeczeństwa cyfrowego Jerzy Krawiec s. 80-89
Poczucie samotności a poziom uzależnienia od internetu wśród adolescentów Sławomir Rębisz Ilona Sikora Katarzyna Smoleń-Rębisz s. 90-98
Wykorzystanie teleinformatyki w procesie nauczania w inicjatywach odnoszących się do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Biel s. 99-111
TIK a współczesna szkoła – czyli jak skutecznie korzystać z technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie kształcenia? Agata Banasik s. 112-117
Co czwarty Polak nie korzysta z internetu – społeczny kontekst wykluczenia – wybrane problemy Małgorzata Orłowska s. 118-123
Badanie możliwości edukacyjnych rozszerzonej rzeczywistości – sprawozdanie z badań Tomasz Warchoł s. 124-129
Východiská pre bezpečnosť detí v prostredí internetu Peter Losonczi Marian Mesaros s. 130-137
Konkurencyjność technologii odnawialnych źródeł energii Tomasz Baran Wiktoria Sobczyk s. 141-146
System principles of implementation the effective social and environmental monitoring in Ukraine Yuriy Bogucki Oksana Nagorniuk Nataliia Ridei Olga She s. 147-151
The motivation for the introduction of the environmental management of the higher education institution Nataliia Drobot Denys Sofolov s. 152-157
Evaluation of manufacturing specification of antifungal vaccines Oleksandr Martynyuk Vitaly Nedosekov Lesya Stetsiura s. 158-162
Region as a subject for economic development Iryna Galushchak s. 163-169
Implementation of Concept of competence in the field of activity of a family physician Iuliia Yevtushenko s. 170-174
Middle Transnistria in structure national ecological network of Ukraine: state and prospects of development Tetiana Bryndak Olexandr Mudrak Galina Mudrak s. 175-181
The proposal of complex safety analysis for development of dynamical systems Strbo Milan Stoffova Veronika s. 185-193
Riešenie úloh nelineárnej regresie pomocou tabuľkového kalkulátora Stefan Gubo s. 194-201
Dve metódy výpočtu súčtu nekonečného číselného radu Vladimir Strecko s. 202-206
Interaktívne animácie vo vyučovaní algoritmov Ladislav Vegh s. 207-211
Možnosti využitia prostriedkov virtuálneho sveta vo vzdelávaní Igor Baganj Ildiko Psenakova s. 212-218
Výučba robotiky pomocou lego MINDSTORMS NXT Ondrej Takac s. 219-223
Interaktívna tabuľa vo vzdelávaní budúcich pedagógov Roman Horvath Ildiko Psenakova Tibor Szabo s. 224-229
Didaktika informatiky v príprave budúcich učiteľov informatiky a informačnej výchovy Veronika Stoffova s. 230-242
Sémantický diferenciál a jeho rizika při měření mezikulturních rozdílů v postojích studentů Marie Chraskova s. 243-248
The implementation of cooperative methods in higher education Monika Czinege s. 249-257
Az iskolakezdés problémaköre Terezia Stredl s. 258-268
A médiatudatossággal kapcsolatos nevelés iskolai gyakorlata – dokumentumelemzés Csilla Herzog s. 269-279