Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Waldemar Lib Wojciech Walat s. 7-9
Kultura informacyjna komponentem kultury pracy Waldemar Furmanek s. 13-24
Uniwersalność technologii informacyjno-komunikacyjnych : Telemedycyna Aleksander Piecuch s. 25-33
Tekst w modelu SECI Agnieszka Natalia Rybińska s. 34-38
Technologia informacyjna – wybrane problemy społeczne Tomasz Prauzner s. 39-44
Koncepcia využitia prvkov priemyselnej automatizácie v v návrhu reálnych vzdialených experimentov Tomas Kozik Peter Kuna Marek Simon s. 45-56
Praktyka matematyczna a nowe technologie edukacyjne Joanna Kandzia s. 57-64
Znaczenie środków technologii informacyjnej dla małomiasteczkowego środowiska szkolnego Janusz Janczyk Antoni Sznirch s. 65-71
Polska e-edukacja i światowy e-learning Agnieszka Molga Marek Wójtowicz s. 72-81
Przemiany cywilizacyjne w kontekście społeczeństwa wiedzy i gospodarki opartej na wiedzy Jolanta Wilsz s. 82-88
E-learning and its application within the Czech tertiary education system Miroslav Chraska Jiri Dostal Milan Klement s. 89-103
Wybór zawodu nauczyciela przedmiotów informatycznych w kontekście poszerzonej przestrzeni społecznej Internetu Janusz Janczyk s. 107-113
Kształcenie informatyków – kilka refleksji Maria Raczyńska s. 114-119
Self-reflection as a phenomenon in regards to the professional competencies development of a teacher of specialized subjects Jan Stebila s. 120-126
Študijný materiál pre oblasť BOZP v príprave budúcich učiteľov Adrian Banski Alena Ockajova s. 127-133
Znajomość nowoczesnych multimedialnych środków dydaktycznych przez studentów kierunków nauczycielskich Wojciech Czerski s. 134-141
Modyfikacja programu kształcenia z zakresu technik informacyjnych w szkole średniej Piotr Kisiel s. 142-148
The main responses of national teacher education systems to European challenges Nadiia Postrygach s. 149-155
Implementácia nových trendov vzdelávania do oblasti BOZP pre budúcich učiteľov chémie Melania Feszterova s. 156-163
Zmeny v odbornom vzdelávaní ako dôsledok využívania moderných IKT Rene Klauco Ladislav Varkoly s. 167-172
Znaczenie algorytmu dydaktycznego w projektowaniu multimedialnych programów dydaktycznych Waldemar Lib s. 173-182
Týmová práce při tvorbě multimediální a interaktivní učebnice Jan Krotky s. 183-189
Nowoczesność środków dydaktycznych w kształceniu technicznym Marek Kęsy s. 190-197
Experimentale prüfbescheinigung multimedialer lehrhilfsmittel in der pädagogischer forschung Milan Duris Ivana Rakytova s. 198-203
Tvorba moderných vysokoškolských učebníc a didaktických prostriedkov pre prírodovedné a technické predmety Milan Duris s. 204-208
Tablet in teaching physics Vladimir Vochozka s. 209-211
On-line Experiments and Their Use within Physics Teaching Vit Bednar Jiri Tesar s. 212-216
Informační prostředky v kontextu s edukačními procesy Miroslava Miklosikova s. 217-222
Multiplication table in the second grade – from game to computer Slavoljub Hilcenko s. 223-231
Implementacja narzędzi Web 2.0: portali społecznościowych w dydaktyce języków obcych Grzegorz Jaśkiewicz s. 232-238
Wykorzystanie nowych technologii informacyjnych z zastosowaniem multimedialnych narzędzi w nauczaniu przedmiotów Tomasz Warzocha s. 239-243
Trivial file transfer protocol (TFTP) Jacek Wołoszyn s. 247-256
Messung der frequenzcharakteristiken von passivfilter mittels des lehrsystems rc2000 Daniel Novak Jan Pavlovkin s. 257-264
Determining the location of objects using inertial sensors in mobile devices Dmitriy Aleksandrov Vladimir Muzychenko Hadi Saleh s. 265-275
Simulation modeling in the study of the content line "Algorithmic and Programming" in the subject "Informatics and ICT" educational institutions Elena Davletyarova Jury Medvedev Irina Nikolaeva s. 279-285
The use of computer modeling in teaching the economic and mathematical disciplines to future economists Olena Lysyuk Borys Pogrischuk Kateryna Rumyantseva s. 286-290
Computer-aided design systems Agnieszka Molga Marek Wójtowicz s. 291-297
Nanoroboty – koncepcja i realizacja robota nanosumo Grzegorz Piecuch s. 301-306
Projekt stanowiska robota przemysłowego IRB 120 Krystian Tuczyński Tomasz Warchoł s. 307-311
EtiNET – Projekt platformy internetowej dla studentów kierunku edukacja techniczno-informatyczna Mateusz Michnowicz s. 312-316
Systemy ekspertowe wykorzystywane jako inteligentne platformy e-learningowe – etapy uczenia Łukasz Ogryzek s. 317-322
System obrabiarki CNC w środowisku graficznym Autodesc Inventor 2012 Wojciech Kret s. 323-326
Autorzy s. 327-330