Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji s. 11-13
Editorial s. 14-16
Obiekty, urządzenia techniczne regionu Podhala w edukacji dzieci Urszula Dworska-Kaczmarczyk s. 19-24
Edukacja techniczna pracowników przemysłu lotniczego Dominik Kozik s. 25-34
Analiza algorytmów syntezy mowy na potrzeby zastosowania w urządzeniu przenośnym Marcin Kleinszmidt Joanna Zacniewska Artur Zacniewski Radosław Zdunek s. 35-43
Badania szybkości i skuteczności metod syntezy mowy na potrzeby zastosowania w urządzeniu przenośnym Marcin Kleinszmidt Artur Zacniewski Radosław Zdunek s. 43-51
Zastosowanie wielomianów w starym zagadnieniu Ponceleta Waldemar Cieślak Halina Felińska Paweł Wlaź s. 52-59
Przykłady rozwiązań technologicznych i urbanistycznych ograniczających powstawanie smogu kwaśnego Maciej Ciepiela Wiktoria Sobczyk s. 60-65
Śledzenie punktu mocy maksymalnej w wiatrowych i solarnych autonomicznych systemach przekształcania energii Jacek Bartman Dariusz Sobczyński s. 66-72
Solar Energy Conversion Methods Oksana Nagorniuk Olga Riabushenko Wiktoria Sobczyk Jakub Wlizło s. 73-76
Sztuczna sieć neuronowa jako innowacyjne narzędzie wspomagania doboru powłok ochronno-dekoracyjnych Konrad Gauda Artur Popko s. 77-82
Kultura komunikacji elektronicznej Beata Romanek s. 85-91
Kultura bezpieczeństwa informacyjnego Hanna Batorowska s. 92-100
Ćwierć wieku cyfrowej powodzi ze wspaniałym światem żeglowania w tle Marek Siwicki s. 101-107
Wizerunek i tożsamość w sieci Katarzyna Garwol s. 108-113
„Homo beneficjent” – jednostka w cyfrowej przestrzeni życia na podstawie koncepcji filozoficznej teoria białej emocji Daria Galant s. 114-120
Mózg „dzieci sieci” w świetle neurobiologii i neuropedagogiki Małgorzata Chojak s. 121-128
O edukacji informatycznej w aspekcie kwalifikowanych źródeł internetowych Marcin Bugdol Monika Bugdol Andrzej W. Mitas Dominika Łasak s. 129-134
Indywidualne zarządzanie informacją zabezpieczeniem przed manipulacją w środowisku płynnej inwigilacji Hanna Batorowska s. 135-143
Tablica interaktywna w pracy współczesnego nauczyciela szkoły podstawowej Andrzej Mamroł s. 144-153
Rozwijanie umiejętności matematycznych uczniów za pomocą programów multimedialnych Ewelina Kawiak s. 154-159
Kształcenie dualne czy zawodowe – przygotowanie osób młodych wchodzących na rynek pracy na podstawie doświadczeń zarządzających, wyniesionych z funkcjonowania wybranych firm w SSE Jasionka Piotr Zawada s. 163-168
Szkolne doradztwo zawodowe w świetle reformy systemu oświaty – analiza porównawcza wybranych regulacji prawnych Aneta Klementowska s. 169-175
Kompetencje, obowiązki i zakres odpowiedzialności dyrektora przedszkola Małgorzata Pietrzycka s. 176-181
Przedmiot przysposobienie obronne jako element budowania systemu bezpieczeństwa Marlena Lorek s. 182-186
Specyfika kształcenia i doskonalenia zawodowego w obszarze taktyczno-technicznym jednostek ochrony przeciwpożarowej Tomasz Krukowski Renata Staśko Robert Wolański s. 187-196
The Methodology of Professional Competencies Formation for The Specialists in Environmental Monitoring on the Basis of Synergistic Pedagogics Oksana Alpatova Natalia Bordiug Oksana Ishchuk Viktor Smagly Mykola Svitelskyi s. 197-201
Modern Trends in the Development of the US Teachers’ Skills in the System of Postgraduate Pedagogical Education Svitlana Tolochko Oksana Voitovska s. 202-207
Edukacja i zmiana – nastawienia empatyczne nauczycieli i uczniów w edukacji inkluzyjnej Krystyna Barłóg s. 211-217
Szkoła jako miejsce wsparcia w trudnych sytuacjach Maria Kocór s. 218-224
Skala gotowości młodzieży do integracji szkolnej z rówieśnikami z niepełnosprawnością : propozycja narzędzia Zdzisław Kazanowski s. 225-230
Demograficzne uwarunkowania gotowości młodzieży do integracji szkolnej z rówieśnikami z niepełnosprawnością Zdzisław Kazanowski s. 231-236
Diagnozowanie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z wykorzystaniem testu MOXO Hewilia Hetmańczyk Ewelina Kawiak s. 237-242
Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w resocjalizacji nieletnich : szanse i zagrożenia Andrzej Chudnicki s. 243-248
Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną na II i III poziomie edukacyjnym Andrzej Chudnicki Andrzej Mielczarek s. 249-254
Dylematy oceniania wczesnoszkolnego Teresa Piątek s. 257-263
Pedagogika Montessori – ciągle aktualne wyzwanie dla współczesnej pedagogiki Anna Wójcik s. 264-270
Szachy – poszukiwanie drogi w dorosłe życie Małgorzata Mac s. 271-276
Kontrowersje wobec stanu „flow” w edukacji Joanna Juszczyk-Rygałło s. 277-285
Mediacje rówieśnicze : edukacja w kierunku pokojowego rozwiązywania konfliktów uczniowskich Magda Urbańska s. 286-290
Idee obywatelsko-narodowe w dziele edukacyjnym dzieci i młodzieży na obczyźnie (ZSRR, Bliski i Środkowy Wschód 1940–1944) Edyta Sadowska s. 291-296
Wpływ Krajowych Ram Kwalifikacji na system e-learningowy uczelni wyższej Joanna Wójcik s. 299-306
Trening interpersonalny w kształceniu akademickim Justyna Bojanowicz s. 307-313
Relacje w rodzinie i postrzegane wsparcie społeczne jako predyktory nieuczciwości akademickiej Anna Wołpiuk-Ochocińska s. 314-320
Competency-Based Approach in Differentiated Instruction of English for Specific Purposes to it-Students Oksana Synekop s. 321-326
Mapping and Visualization of a Research Network: Case Study Olena Kuzminska Nataliia Morze Eugenia Smyrnova-Trybulska s. 327-332
Zajęcia z technologii informacyjnej : propozycja tematów zajęć opartych na modelu „Siedmiu filarów kompetencji informacyjnych” Paulina Motylińska s. 333-337
Młodzież licealna o swoich umiejętnościach uczenia się : na przykładzie badań w szkołach rzeszowskich Dorota Szumna s. 338-344