Znaleziono 21 artykułów

Jacek Wołoszyn

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konspiracja młodzieżowa na ziemiach polskich w latach 1944–1956 Jacek Wołoszyn s. 47-74
Członkowie Związku Młodzieży Polskiej w województwie lubelskim wobec Kościoła katolickiego : przyczynek do dziejów mentalności młodzieży Jacek Wołoszyn s. 71-97
Reakcja prasy konspiracyjnej na wydarzenia w Zamojskiem z lat 1942-1943 Jacek Wołoszyn s. 95-120
WiFi WPA Jacek Wołoszyn s. 136-142
WiFi WEP i bezpieczeństwo komunikacji Jacek Wołoszyn s. 143-149
Ukrywanie pól w formularzu w Django z wykorzystaniem jQuery Jacek Wołoszyn s. 148-153
Wyszukiwanie obiektów o podobnych cechach w bazie danych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji = Search for Objects with Similar Features in the Database Using Artificial Intelligence Jacek Wołoszyn s. 153-158
Potokowe przetwarzanie danych z dzienników systemowych z wykorzystaniem funkcji generatorów Jacek Wołoszyn s. 154-160
Automatyzacja procesu archiwizacji przyrostowej danych z wykorzystaniem Git Jacek Wołoszyn s. 154-159
Bezpieczeństwo systemu informatycznego jako proces Jacek Wołoszyn s. 160-165
Kontrola integralności kluczowych elementów systemu informatycznego Jacek Wołoszyn s. 166-171
Udział organów bezpieczeństwa w akcji rekrutacji na studia w województwie lubelskim w latach 1947-1956 Jacek Wołoszyn s. 193-226
Koncepcja modelu strumieniowego pobierania danych w czasie rzeczywistym notowań giełdowych Jacek Wołoszyn s. 203-208
Modyfikacja modelu aplikacji realizującej transakcje giełdowe na podstawie rzeczywistego strumienia danych o wartość dywidend Jacek Wołoszyn s. 209-217
TCP Jacek Wołoszyn s. 233-241
Trivial file transfer protocol (TFTP) Jacek Wołoszyn s. 247-256
Współpraca Związku Młodzieży Polskiej z UB w realizacji planów "ofensywy ideologicznej" w środowiskach młodzieżowych w województwie lubelskim Jacek Wołoszyn s. 285-320
"Ostra broń" - agentura celna : tajni współpracownicy w więzieniach i aresztach śledczych w latach 1944-195 Jacek Wołoszyn s. 295-337
"Von der "Judenpolitik" zum Judenmord. Der Distrikt Lublin des Generalgouvernements 1939-1944", Dieter Pohl, Frankfurt am Main [etc.] 1993; "Deutsche Zivilverwaltung und Judenverfolgung im Generalgouvernement. Eine Fallstudie zum Distrikt Lublin 1939-1944", Bogdan Musial, Wiesbaden 1999 : [recenzja] Jacek Wołoszyn Bogdan Musiał (aut. dzieła rec.) Dieter Pohl (aut. dzieła rec.) s. 365-381
Wykorzystanie mitm i dnsspoof do przechwycenia sesji komunikacyjnej Jacek Wołoszyn s. 419-424
Monitorowanie logów systemowych z wykorzystaniem programu Logcheck Jacek Wołoszyn s. 431-436