Znaleziono 4 artykuły

Piotr Kisiel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Modyfikacja programu kształcenia z zakresu technik informacyjnych w szkole średniej Piotr Kisiel s. 142-148
Praktyczne aspekty nauki programowania w szkole średniej = TheNuts and Bolts of Programming Science in Secondary School Piotr Kisiel s. 147-152
Aplikacje interakcyjne Technologii Flash w Action Script 2.0 jako wprowadzenie do programowania obiektowego i strukturalnego Piotr Kisiel s. 209-214
Grafika komputerowa i informatyczne modelowanie struktur przestrzennych w programie kształcenia liceum ogólnokształcącego Piotr Kisiel s. 242-249