Znaleziono 58 artykułów

Waldemar Furmanek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Waldemar Furmanek Aleksander Piecuch s. 5
Od rozpoznania problematyki do badań naukowych Waldemar Furmanek s. 7-10
Nowa stratyfikacja społeczna wskaźnikiem przemian cywilizacyjnych Waldemar Furmanek s. 9-19
Człowiek jako obiekt badań humanistycznej pedagogiki pracy Waldemar Furmanek s. 9-30
Dydaktyka informatyki : wprowadzenie w problematykę Waldemar Furmanek s. 10-13
Style życia ludzi w społeczeństwie informacyjnym Waldemar Furmanek s. 11-21
Problemy efektywności edukacji informatycznej i informacyjnej Waldemar Furmanek s. 11-44
Innowacje kategorią współczesności = Innovations as the Category of Contemporaneity Waldemar Furmanek s. 11-44
Wstęp Waldemar Furmanek Aleksander Piecuch s. 11
Problematyka języka pedagogiki (pracy) Waldemar Furmanek s. 11-30
Praca dobrem człowieka Waldemar Furmanek s. 13-28
Konsumeryzm, konsumpcjonizm, wyzwania dla edukacji Waldemar Furmanek s. 13-22
Wyzwania edukacji wobec kolejnych fal przemian cywilizacyjnych Waldemar Furmanek s. 13-28
Wiedza wyznacznikiem modelu życia w społeczeństwie informacyjnym Waldemar Furmanek s. 13-27
Model człowieka paradygmatem nauk pedagogicznych Waldemar Furmanek s. 13-26
Kultura informacyjna komponentem kultury pracy Waldemar Furmanek s. 13-24
Internet źródłem nadmiarowości informacji Waldemar Furmanek s. 13-25
Symulacje, gry symulacyjne w dydaktyce Waldemar Furmanek s. 15-35
Technologiczny radar CISCO 2014 Waldemar Furmanek s. 15-19
Niektóre pedagogiczne konsekwencje nadmiarowości informacji Waldemar Furmanek s. 15-28
Nowoczesne technologie w oświacie i edukacji Waldemar Furmanek s. 15-26
Ewolucja problematyki badań Pana doktora Antoniego Zająca : w dniu nadania Jego imienia Pracowni Dydaktyki Ogólnej Waldemar Furmanek s. 17-24
Analfabetyzm funkcjonalny czasu transformacji cywilizacji = Functional Illiteracy of the Tome of Civilization Transformation Education of Pupils Waldemar Furmanek s. 17-24
Ogólna charakterystyka przemian cywilizacyjnych Waldemar Furmanek s. 17-27
Niedostatki podziału cyfrowego Waldemar Furmanek s. 20-29
Zagrożenia wynikające z rozwoju technologii informacyjnych Waldemar Furmanek s. 20-48
Metodologiczne trudności badań z pogranicza edukacji, techniki i informatyki Waldemar Furmanek s. 21-28
Idea smart living – idea inteligentnego, mądrego stylu życia Waldemar Furmanek s. 22-32
Przemiany cywilizacyjne w dokumentach Waldemar Furmanek s. 28-42
Etyczne wymiary współczesnej pracy człowieka Waldemar Furmanek s. 45-59
Antropoinfosfera współczesnego człowieka Waldemar Furmanek s. 49-73
Uzależnienie od komputera i Internetu (technologii internetowych) Waldemar Furmanek s. 49-71
Analfabetyzm cyfrowy wyzwaniem dla dydaktyki informatyki Waldemar Furmanek s. 49-62
Najważniejsze idee czwartej rewolucji przemysłowej («Industrie 4.0») = The Most Important Ideas of the Fourth Industrial Revolution Waldemar Furmanek s. 55-63
Technika czynnikiem sprawczym przemian cywilizacyjnych = Technology Causative Factor of Civilizational Waldemar Furmanek s. 65-81
Szkoła w społeczeństwie wiedzy Waldemar Furmanek s. 81-93
Dekwalifikacja – nowe wyzwanie dla edukacji zawodowej Waldemar Furmanek s. 102-114
Dydaktyka informatyki jako subdyscyplina pedagogiki współczesnej Waldemar Furmanek s. 104-117
Wybrane technologie informacyjne dla edukacji – zarys problematyki Waldemar Furmanek s. 113-126
Modele współczesnej dydaktyki informatyki Waldemar Furmanek s. 118-127
Współczesność – zagrożenia dotyczące świata wartości Waldemar Furmanek s. 125-155
Zalety i wady telepracy Waldemar Furmanek s. 127-135
Wybrane problemy teleologii edukacji informacyjnej Waldemar Furmanek s. 143-154
Edukacja zawodowa a przemiany cywilizacyjne Waldemar Furmanek s. 157-167
Kultura informacyjna kategorią pedagogiki współczesnej Waldemar Furmanek s. 169-193
Kultura informacyjna kategorią pedagogiki współczesnej Waldemar Furmanek s. 170-191
Na marginesie książki Euniki Baron-Polańczyk, Chmura czy silos? Nauczyciele wobec nowych trendów ICT Waldemar Furmanek Eunika Baron-Polańczyk (aut. dzieła rec.) s. 175-183
Humanistyczna pedagogika pracy : praca człowieka w cywilizacji informacyjnej - kilka refleksji o nowej książce prof. Waldemara Furmanka Aleksander Piecuch Waldemar Furmanek (aut. dzieła rec.) s. 184-187
Humanistyczna pedagogika pracy : charakterystyka dyscypliny naukowej - monografia prof. Waldemara Furmanka Ireneusz Wiech Waldemar Furmanek (aut. dzieła rec.) s. 188-191
"Zarys humanistycznej teorii pracy", Waldemar Furmanek, Warszawa 2006 : [recenzja] Zdzisław Wołk Waldemar Furmanek (aut. dzieła rec.) s. 201-203
Wychowanie do odpowiedzialności zadaniem edukacji informacyjnej Waldemar Furmanek s. 210-218
Wspomaganie rozwoju wyobraźni moralnej zadaniem dydaktyki informatyki Waldemar Furmanek s. 219-228
Chatterbot – wirtualny doradca: istota technologii, możliwości zastosowań edukacyjnych Waldemar Furmanek Waldemar Lib s. 231-237
Kluczowe umiejętności technologii informacyjnych : eksplikacja pojęć Waldemar Furmanek s. 250-264
Piąta rewolucja przemysłowa : eksplikacja pojęcia Waldemar Furmanek s. 275-283
"Humanistyczna pedagogika pracy : współczesność obiektem badań", Waldemar Furmanek, Rzeszów 2014 : [recenzja] Andrzej Grudziński Waldemar Furmanek (aut. dzieła rec.) s. 295-297
"Humanistyczna pedagogika pracy : praca człowieka : z aksjologicznego punktu widzenia", Waldemar Furmanek, Rzeszów 2013 : [recenzja] Agnieszka Długosz Waldemar Furmanek (aut. dzieła rec.) s. 321-323
"Humanistyczna pedagogika pracy : praca a jakość życia człowieka", Waldemar Furmanek, Rzeszów 2016 : [recenzja] Agnieszka Długosz Waldemar Furmanek (aut. dzieła rec.) s. 327-331