Znaleziono 7 artykułów

Tomasz Warzocha

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kompetencje komunikacyjne jako komponent kompetencji społecznych nauczycieli akademickich – założenia do badań Tomasz Warzocha s. 70-75
Wykorzystanie nowych technologii informacyjnych przez nauczycieli akademickich w procesie edukacyjnym – wyniki badań Tomasz Warzocha s. 86-94
Wykorzystanie nowych technologii informatycznych w procesie kształcenia na przykładzie tablicy interaktywnej Tomasz Warzocha s. 228-232
Wykorzystanie nowych technologii informacyjnych z zastosowaniem multimedialnych narzędzi w nauczaniu przedmiotów Tomasz Warzocha s. 239-243
TIK jako czasoprzestrzenny przełom w komunikacji e-społeczeństwa Tomasz Warzocha s. 275-280
"Nuevas metodologia didácticas", Javier Rodriguez Torres, Madryt 2015 : [recenzja] Tomasz Warzocha Javier Rodriguez Torres (aut. dzieła rec.) s. 343-344
Poziom kompetencji w korzystaniu z technologii informacyjnych przez studentów I roku Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego Tomasz Warzocha s. 353-358