Znaleziono 26 artykułów

Aleksander Piecuch

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Aleksander Piecuch s. 5-6
Wstęp Waldemar Furmanek Aleksander Piecuch s. 5
Wstęp Aleksander Piecuch s. 7-8
Wstęp = Introduction Aleksander Piecuch s. 7-8
Wstęp Waldemar Furmanek Aleksander Piecuch s. 11
Edukacja a problemy wykluczenia z rynku pracy Aleksander Piecuch s. 13-26
Media cyfrowe a kultura = Digital Media and Culture Aleksander Piecuch s. 18-23
W poszukiwaniu kompetencji informacyjnych Aleksander Piecuch s. 24-33
Uniwersalność technologii informacyjno-komunikacyjnych : Telemedycyna Aleksander Piecuch s. 25-33
Edukacja coraz bardziej mobilna Aleksander Piecuch s. 32-41
Technologia dla edukacji Aleksander Piecuch s. 34-46
Ucieczka od rzeczywistości czy przybliżanie rzeczywistości - modelowanie i symulacja komputerowa Aleksander Piecuch s. 36-57
Światy równoległe Aleksander Piecuch s. 38-45
Kształcenie informatyczne w szkole średniej – 30 lat później Aleksander Piecuch s. 63-71
Dokąd zmierza cyfrowa edukacja? Aleksander Piecuch s. 81-88
Jakość kształcenia a cyfrowa edukacja Aleksander Piecuch s. 91-103
Nauczyciele a efektywność technologii informacyjnych Aleksander Piecuch s. 109-120
Vzdelávanie žiakov stredných odborných škôl s využitím IKT = Education at the Secondary Vocational Schools Using the ICT Aleksander Piecuch Mária Vargová s. 130-134
Wybrane multimedialne kompetencje nauczycieli Aleksander Piecuch s. 133-145
Od tradycyjnego materiału dydaktycznego do e-kursu Aleksander Piecuch s. 147-156
Programowanie może być interesujące – platforma Arduino Aleksander Piecuch s. 155-160
Standardy edukacji informacyjnej i medialnej Aleksander Piecuch s. 155-169
Humanistyczna pedagogika pracy : praca człowieka w cywilizacji informacyjnej - kilka refleksji o nowej książce prof. Waldemara Furmanka Aleksander Piecuch Waldemar Furmanek (aut. dzieła rec.) s. 184-187
Cyfrowy świat zasiedlają coraz młodsi Aleksander Piecuch s. 239-244
Zaniedbana algebra w nauczaniu informatyki = Neglected Algebra and Informatics Teaching Aleksander Piecuch s. 288-294
Programowanie dla najmłodszych Aleksander Piecuch s. 332-338