Znaleziono 10 artykułów

Mária Vargová

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Economy as a crucial component of elementary education curriculum Ewa Jagiełło Mária Vargová s. 29-42
Počítač vo vzdelávaní detí predškolského veku Mária Vargová s. 72-87
Výučba technickej terminológie s využitím elektronického učebného textu Tomas Molnar Maria Vargova s. 81-85
Vzdelávanie žiakov stredných odborných škôl s využitím IKT = Education at the Secondary Vocational Schools Using the ICT Aleksander Piecuch Mária Vargová s. 130-134
IKT v Primárnom Vzdelávaní Maria Vargova s. 135-138
Applying multicultural education at school, or how to lead pupils to tolerance Mária Vargová s. 137-149
Využívanie elektronických učebných textov vo vyučovaní odborných technických predmetov na vybraných stredných školách Tomas Molnar Maria Vargova s. 192-195
Elektronická učebnica z pracovného vyučovania pre učiteľov primárneho vzdelávania Maria Vargova s. 213-217
"Tvorba záverečnej prače", Maria Vargova, Nitra 2011 : [recenzja] Maria Raczyńska Maria Vargova (aut. dzieła rec.) s. 377
"Pedagogické aspekty bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci", Mária Vargová, Jana Depešová, Nitra 2011 : [recenzja] Maria Raczyńska Jana Depešová (aut. dzieła rec.) maria Vargova (aut. dzieła rec.) s. 378-379