Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Waldemar Lib s. 11-14
Kształcenie ogólne i ogólnotechniczne w systemie szkolnym społeczności niemieckojęzycznej w Belgii Krzysztof Kraszewski s. 17-24
Technické vzdělání v ČR a v USA Petr Mach s. 25-30
Motywy podjęcia studiów na kierunku edukacja techniczno-informatyczna w różnych uczelniach Marta Ciesielka Wojciech Kłyza s. 31-37
Zmiany i przemiany w systemie kształcenia nauczycieli techniki – 50 lat kształcenia nauczycieli techniki w Rzeszowie Tadeusz Piątek Marta Izabela Żyłka s. 38-44
Požiadavky stredných odborných škôl na absolventov Danka Lukacova s. 45-50
Obraz nauczyciela klas 1–3 szkoły podstawowej w opiniach nauczycieli i studentek pedagogiki Wojciech Walat s. 51-62
An analysis of typical learning styles of primary school pupils using the VARK questionnaire Miroslav Chraska s. 63-68
Kompetencje komunikacyjne uczniów kończących szkołę podstawową w zakresie pojęć technicznych Waldemar Lib s. 69-80
Výučba technickej terminológie s využitím elektronického učebného textu Tomas Molnar Maria Vargova s. 81-85
Wykorzystanie nowych technologii informacyjnych przez nauczycieli akademickich w procesie edukacyjnym – wyniki badań Tomasz Warzocha s. 86-94
Współczesna technika a życie społeczne i edukacja Wojciech Błażejewski s. 95-102
Kultura techniczna jako stymulanta kosztów społecznych wykorzystania przestrzeni publicznej Monika Bugdol Aleksander Konior s. 103-108
Trudności nauczycieli związane z rozwijaniem twórczości uczniów we współczesnej szkole Agnieszka Długosz s. 109-115
Wykorzystanie laboratorium innowacji w rozwijaniu twórczego myślenia uczniów Agnieszka Długosz s. 116-121
Aktivizačné metódy a ich využitie v predmete Technika Jan Stebila s. 122-127
Wychowanie motoryzacyjne wyzwaniem społecznym XXI wieku Andrzej W. Mitas s. 128-133
Koszty społeczne zdarzeń drogowych jako determinanta edukacji motoryzacyjnej Agata Jaździk-Osmólska Andrzej W. Mitas s. 134-141
Konstruktivistický přístup k výuce přírodovědných a technických předmětů na základních školách Ales Oujezdsky Jan Vermirovsky s. 142-146
Treści nauczania-uczenia się elektroniki w kształceniu ogólnym, zawodowym i w szkole wyższej Krzysztof Krupa s. 147-153
Edukacja zawodowa a przemiany cywilizacyjne Waldemar Furmanek s. 157-167
Idea kształcenia ustawicznego w kraju o gospodarce opartej na wiedzy Mirosław Babiarz Paweł Garbuzik s. 168-179
Kształcenie zawodowe – oczekiwania i potrzeby Małgorzata Samujło Bronisław Samujło s. 180-185
Kształcenie modułowe w reformowanym systemie edukacji zawodowej Ewa Nieroba Krzysztof Niewiadomski Ireneusz Zawłocki s. 186-191
Vocational education and other activities at Dubnica Institute of Technology in Dubnica nad Váhom Daniel Lajcin Gabriela Slavikova Ladislav Varkoly s. 192-196
Projekty EU a ďalšie medzinárodné aktivity na Dubnickom Technologickom Inštitúte v Dubnici nad Váhom Viera Guzonova Peter Jakubek Ladislav Varkoly s. 197-202
Przedsiębiorczość – cecha poŜądana u uczestników rynku pracy w dobie globalizacji Jolanta Wilsz s. 203-209
Elementy coachingu w realizacji prac inżynierskich Marta Ciesielka s. 210-215
Promotor coachem – praktyczne aspekty realizacji prac inżynierskich z zastosowaniem coachingu Marta Ciesielka s. 216-221
Tutoring w kształceniu akademickim Marzena Cichorzewska s. 222-228
Training of specialists in marine crew training facilities in Ukraine using the current generation of simulators is the basis of maritime safety Leonid Dmitrievich Gerganov s. 229-235
Podpora vzdelávania Univerzity tretieho veku na UKF v Nitre Miroslav Sebo s. 236-240
Zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania seniorov na Univerzite Tretieho Veku pri UKF v Nitre Jan Sirka s. 241-245
Stylistic features of professional activity of organizational consultants Vitaliy Filatov Olga Filatova s. 246-248
Grywalizacja w edukacji i szkoleniu pracowników Monika Wawer s. 249-254
On the problem of vocational guidance organization children with sight violations Irina Cherkasova s. 255-257
Ponadgimnazjalne szkolnictwo zawodowe : wymagania i ograniczenia Marlena Zaborniak s. 258-263
Ethno-culture varieties of management culture and socio-normative prerequisites of its development Svitlana Yashnyk s. 264-272
ILPT as effective means of studies of persons of ripe years to the foreign speech Svitlana Tsymbal s. 273-278
Vzdelávanie zamestnancov a tvorba bezpečnostných štandardov pri obsluhe zariadení Ivana Turekova s. 279-284
Nowe wydanie terroryzmu z wykorzystaniem broni CBRN we współczesnej cywilizacji śmierci Antoni Krauz s. 285-293
Bioterroryzm narzędziem groźnej broni CBRN dla infrastruktury krytycznej w globalnym świecie techniki Antoni Krauz s. 294-302
Ponowoczesność a wartość pracy człowieka Paweł Gnat s. 303-320
"Humanistyczna pedagogika pracy : praca człowieka : z aksjologicznego punktu widzenia", Waldemar Furmanek, Rzeszów 2013 : [recenzja] Agnieszka Długosz Waldemar Furmanek (aut. dzieła rec.) s. 321-323
"Stan i znaczenie kapitału ludzkiego oraz społecznego w cywilizacji wiedzy", Antoni Zając, Rzeszów 2013 : [recenzja] Tadeusz Piątek Antoni Zając (aut. dzieła rec.) s. 324-326
Unijna strategia na lata 2011–2020 w dziedzinie zachowania różnorodności biologicznej Wiktoria Sobczyk s. 329-334
Słoneczne budownictwo pasywne jako alternatywa dla zużycia surowców kopalnych Katarzyna Bracha Wiktoria Sobczyk s. 335-340
Dostęp do informacji o finansowaniu inwestycji środowiskowych w opinii społeczeństwa Patrycja Bytnar Wiktoria Sobczyk s. 341-347
Odpady z tworzyw sztucznych i ich recykling Justyna Cichy Wiktoria Sobczyk s. 348-353
Koncepcja zagospodarowania terenu poprzemysłowego „Solvay” Maciej Gliniak Wiktoria Sobczyk s. 354-359
Odnawialne nośniki energii – realizacja integracji międzyprzedmiotowej w szkole średniej Czesław Kizowski s. 360-367
The problem of environmental certification of industrial facilities in Ukraine Oksana Nagorniuk Tetiana Sayenko s. 368-372
Biophysical self-regulation in the fertility of chernozem soil under soil-conservation agriculture Aleksandr Demydenko Oksana Tonkha s. 373-378
Cross-Cutting Practical Trainings for Students in the Field of Ecology and Environmental Sciences Nataliya Ridei Vita Strokal s. 379-384
Humanization of professional preparation of specialists of agricultural sphere Oksana Polozenko s. 385-389
Structural and Functional Features of Training Future Ecologists Lyudmila Klymenko Svitlana Palamarchuk Nataliia Ridei Denys Shofolov s. 390-394
Model of the system of development of professionally pedagogic ethics for future instructors of the special disciplines of higher educational establishments of nature protection and agrarian sectors Andriy Kalenskiy s. 395-400
Role of health literacy in an information society Marie Chraskova s. 401-406
Youth political culture fundamentals: historical aspects Iuliia Siekunova s. 407-411
Developing the conflict competence in teacher education students Nikolai I. Leonov s. 415-419
Kompetencje komunikacyjne przyszłych nauczycieli edukacji techniczno-informatycznej Elżbieta Sałata s. 420-427
Competence-based approach to the formation of information competence of future translators Svitlana Amelina Rostyslav Tarasenko s. 428-432
Subjectivity, as an important component of educational process in higher educational institutions Mykola Prygodii s. 433-438
The definition of “research competence” Alexander Prokhorchuk s. 439-443
Zarządzanie nauką studentów przez nauczycieli akademickich Ewa Nieroba Krzysztof Niewiadomski Ireneusz Zawłocki s. 444-449
Business intelligence w zarządzaniu edukacją akademicką Piotr Muryjas s. 450-455
Quality Control of Education in the Universities of Ukraine Olena Epelboim Yuliya Rybalko s. 456-459
Methodologies of teaching and training in higher educational institutions of the EU and Ukraine Nina Zhuravska s. 460-465
Multicultural vector of higher education of Ukraine in the European integration conditions Liliya Baranowska Mykhailo Baranowsky s. 466-470
Socio-psychological training as a way to increase the psychological culture of teachers communication Lydmila Vichreva s. 471-473
Personal traits of first-year students of technical specialties Svetlana Balashova s. 474-475
Problemowa metoda nauczania jako forma zajęć na kierunku biotechnologia Anna Koziorowska Maria Romerowicz-Misielak s. 476-480
Materiálne vyučovacie prostriedky a ich využívanie vo vysokoškolskej výučbe Roman Hrmo Lucia Kristofiakova Daniel Kucerka Sona Rusnakova s. 481-489
Student as a player – projecting didactic tools in early art education and academic education Małgorzata Banasiak Małgorzata Karczmarzyk s. 490-496
Moral and legal education of high school students Alexey Makarov s. 497-499
Poziom postaw twórczych – analiza wybranych przypadków metodą Biofeedback Henryk Noga s. 503-508
Szkolny klimat dla twórczości technicznej Jana Depesova Marzena Kiełbasa Henryk Noga s. 509-514
Priestorová predstavivosť žiakov základných škôl v Slovenskej republike Viera Tomkova s. 515-521
Návrh učebnej pomôcky na rozvoj technickej predstavivosti žiakov základných škôl Gabriel Banesz s. 522-527
“Kockalica” (cubes) – didactic and manipulative teaching resource in methodology of developing mathematical concepts in kindergarten Slavoljub Hilcenko s. 528-535
Dydaktyczne obrazy dynamiczne w kształtowaniu rozumienia parametrów elementów i układów elektronicznych Krzysztof Krupa s. 536-541
The use of play activities working with the children having speech defects Elena Bazaley s. 542-543
Integration of children with vision defects in educational space Antonina Makarova s. 544-545
Method of training blind students to the construction of graphic images with the application of Autocad 2D Iurii Tulashvili s. 546-550
Singularity of grade school pupils anxiety Elena Vinarchik s. 551-554
Wrongful conduct of minors Lyubov Fortova s. 555-561
Smutny uczeń – nowe wyzwanie dla współczesnych nauczycieli : depresja u osób w wieku rozwojowym Ewa Nieroba Krzysztof Niewiadomski Ireneusz Zawłocki s. 562-570
Analiza oddziaływania odbiorników na jakość energii – możliwości badawcze PTIwIE Jacek Bartman Anna Koziorowska s. 573-580
Vzdialený reálny experiment s využitím prvkov priemyselnej automatizácie Tomas Kozik Peter Kuna s. 581-597
Pomiary termowizyjne w systemach diagnostycznych Zbigniew Gomółka Bogdan Kwiatkowski Bogusław Twaróg s. 598-604
Estymacja stanu z nieciągłymi pomiarami dla modelu matematycznego opisanego równaniami różniczkowymi typu hiperbolicznego Paweł Krutys Tadeusz Kwater Robert Pękala Ewa Żesławska s. 605-610
Jakość estymacji stanu z ciągłymi pomiarami dla modelu zanieczyszczonej rzeki Paweł Krutys Tadeusz Kwater Ewa Żesławska s. 611-616
Modelovanie prechodovej charakteristiky statickej regulovanej sústavy prvého rádu so systémom rc2000 Jan Pavlovkin s. 617-622
Badanie układów polaryzacji tranzystora w kształceniu inżynierów edukacji techniczno-informatycznej Aleksander Marszałek Tomasz Maś s. 623-629
Stanowisko do badania czujników ultradźwiękowych Robert Białogłowski Krystian Tuczyński s. 630-635
Stanowisko do badania czujników optoelektronicznych Robert Białogłowski Janusz Kukulski s. 636-641
Wykorzystanie metody elementów skończonych w modelowaniu pola magnetycznego Monika Matyjaszczyk-Nowak s. 642-647
Badanie parametrów pracy wybranych przetworników do pomiaru pola magnetycznego Paweł Ptak s. 648-653
Wpływ pojedynczych wierzchołków struktury geometrycznej powierzchni na usuwanie zarysu kształtu metodą aproksymacji wielomianowej Przemysław Podulka s. 654-661
Usuwanie falistości cylindrów silników spalinowych za pomocą lokalnej regresji ważonej pierwszego i drugiego stopnia Przemysław Podulka s. 662-668
Eliminacja zakłóceń topografii powierzchni cylindrów silników spalinowych z zastosowaniem Transformaty Falkowej Pochodnych Gaussowskich Przemysław Podulka s. 669-675
Application of the SiGMA analysis to the stress evaluation of the cracking structures Michał Teodorczyk Grzegorz Świt s. 676-681
Autorzy s. 682-689