Znaleziono 8 artykułów

Viera Tomkova

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Program rozvoja priestorovej predstavivosti žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania v Slovenskej republike Gabriel Banesz Viera Tomkova s. 32-37
Podnosznie świadomości studentów UKF w Nitrze w zakresie BHP Viera Tomková s. 131-138
Vzdialené laboratóriá v dištančných formách vzdelávania Gabriel Banesz Viera Tomkova s. 143-148
Videokonferenčný systém ako inovačný prvok vo vzdelávaní Viera Tomkova s. 173-178
Význam priestorovej predstavivosti v technickom vzdelávaní Viera Tomkova s. 279-284
Detekcia možnosti vzniku pracovných úrazov pomocou analýzy rizík na pracovisku Viera Tomková s. 289-294
K otázkam technickej neverbálnej komunikácie žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania Viera Tomkova s. 466-471
Priestorová predstavivosť žiakov základných škôl v Slovenskej republike Viera Tomkova s. 515-521