Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 13-15
Editorial s. 16-17
Metodologiczne trudności badań z pogranicza edukacji, techniki i informatyki Waldemar Furmanek s. 21-28
Zarządzanie motywacją w przestrzeni publicznej na przykładzie szkoły Krzysztof Niewiadomski Ireneusz Zawłocki s. 29-36
Doświadczenia nauczycieli związane z rolą wychowawcy klasy w szkołach na terenie Podkarpacia Maria Kocór s. 37-44
Rola i zadania państwa w finansowaniu edukacji w Polsce Lidia Włodarska-Zoła s. 45-49
Funkcjonowanie ucznia w procesie edukacyjnym ze względu na jego homeostatyczny mechanizm regulacji Jolanta Wilsz s. 50-56
Koncepcja edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w szkole – geneza i celowość realizacji Edyta Obodyńska s. 57-63
Zastosowanie metod edukacyjno-terapeutycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim Aleksandra Mach s. 64-76
Nowe rozwiązania prawne jako źródło zmian w edukacji i organizacji turystyki szkolnej Anna Nizioł s. 77-83
„Dzieci polskie czuwają…” : Harcerska nuta w wychowaniu i edukacji ku Ojczyźnie : Bliski i Środkowy Wschód 1941–1948 Edyta Sadowska s. 84-89
Umiejętność obserwacji i rysowania przez dzieci brył a uzdolnienia matematyczne Ewa Piwowarska s. 90-95
Edukacja do rodzicielstwa jako wyzwanie współczesności Anna Śniegulska s. 96-101
Edukacja do rodzicielstwa jako wyzwanie współczesności Anna Śniegulska s. 96-101
Indikátory kvality života seniorov študujúcich na Univerzite Tretieho Veku Miroslav Sebo Jan Sirka s. 102-107
Innovative educational standards for Technical education at Slovak primary schools since the school year 2015 Jozef Pavelka s. 111-116
Level practical skills of 7th grade pupils while working with technical material – metal Milan Duris Margareta Sojkova s. 117-128
Zajęcia rękodzielnicze w elementarnej edukacji dziecka trzeciej dekady XX wieku i drugiej dekady XXI wieku Marta Uberman s. 129-135
Mapy myśli w nauczaniu techniki – analiza prac i opinii uczniów Marta Ciesielka s. 136-142
Kształcenie uczniów szkoły podstawowej w zakresie edukacji technicznej i przyrodniczej Marta Ciesielka Karolina Czerwiec Renata Staśko s. 143-150
Samostatná činnosť žiakov, prostriedok rozvoja technického myslenia a technických schopností v predmete technika Jaroslav Soltes s. 151-157
Blog w kształceniu technicznym Marta Ciesielka Agata Osmenda Renata Staśko s. 158-163
Optymalne ścieżki kształcenia prowadzące do uzyskania pełnych kompetencji zawodowych Krzysztof Niewiadomski Ireneusz Zawłocki s. 164-169
Dysharmonia kształcenia ogólnego przedmiotów ścisłych na studiach technicznych Tadeusz Kaczor s. 170-176
Ekologia i ochrona środowiska w budownictwie Agata Modrzycka Jerzy Winczek s. 177-182
Przygotowanie do praktyk zawodowych przyszłych nauczycieli w opinii studentów i nauczycieli opiekunów Elżbieta Sałata s. 185-194
The peculiarities in reformation of the future technology teachers preparation in the Nordic Countries in the end of XX century Igor Zhernoklieiev s. 195-201
Warsztaty techniczno-przyrodnicze a kształcenie kompetencji społecznych studentów – przyszłych nauczycieli i uczniów szkół podstawowych Karolina Czerwiec Renata Staśko s. 202-208
Rola i znaczenie mediów mobilnych w kształtowaniu przyszłego nauczyciela Grzegorz Kiedrowicz s. 209-214
Istotne i nieistotne cechy multimedialnych programów dydaktycznych w opinii nauczycieli przedmiotów zawodowych – doniesienie z badań pilotażowych Waldemar Lib s. 215-223
Grywalizacja w edukacji akademickiej – możliwości i ograniczenia jej wykorzystania w kształceniu studentów Monika Wawer s. 224-232
Homo interneticus – wyzwanie dla współczesnej edukacji Wojciech Walat s. 235-242
Radykalne przeobrażenia komunikacyjne i edukacyjne w info- i technokracji – potrzeba wzmacniania realno-wirtualnego człowieka (model hybrydowy) Janusz Miąso s. 243-250
Technologie informacyjne w przedszkolu – szansa czy zagrożenie? Małgorzata Pietrzycka s. 251-256
Wykorzystanie laboratorium i-Lab2 w rozwijaniu kompetencji kluczowych Agnieszka Długosz s. 257-262
Information society in Russian Federation Aleksandr Vinarchik s. 263-265
Learning technology with using of cognitive graphics cards Nataliia Oleksiv Iurii Tulashvili s. 266-271
Overenie interaktívnej metódy P&E so zvýšeným dôrazom na učenie prostredníctvom problémových úloh a experimentovania Jan Stebila s. 272-283
Aplikacje mobline jako środek dydaktyczny z perspektywy pedagogiki medialnej Marlena Pieniążek s. 284-290
Aplikacje zdrowotne na urządzenia mobilne w edukacji zdrowotnej społeczeństwa Emilian Zadarko Maria Zadarko-Domaradzka s. 291-296
Możliwości zastosowania wirtualizacji zasobów informatycznych w e-learningu Marek Bolanowski Andrzej Paszkiewicz Przemysław Zapała s. 297-303
Hejt w internecie – analiza zjawiska Katarzyna Garwol s. 304-309
Multimedialny formularz diagnostyczny seplenienia bocznego : sygmatyzmu lateralnego Michał Kręcichwost Zuzanna Miodońska Joanna Trzaskalik s. 310-315
Wsparcie nauki programowania w edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem EduMATRIX Anita Pollak Agata M. Wijata s. 319-324
Propozycja walidacji bloczków EduMATRIX jako narzędzia dydaktycznego wspomagającego proces nauczania matematyki w klasach nauczania początkowego Maria J. Bieńkowska Anita Pollak Andrzej W Agata M. Wijata s. 325-331
Programowanie dla najmłodszych Aleksander Piecuch s. 332-338
Niskobudżetowa platforma ochrony danych Mariusz Nycz Paweł Szeliga s. 339-344
Możliwości bieżącej modyfikacji zachowania urządzeń sieciowych w procesie tworzenia własnych stanowisk naukowo-dydaktycznych Marek Bolanowski Mateusz Wojtas s. 345-351
Algorytm klasyfikacji obiektów na przykładzie przestrzeni medialnej Tadeusz Kwater Robert Pękala Aleksandra Salamon s. 352-357
Projektowanie i zastosowanie aplikacji mobilnej MyCollection za pomocą dostępnych narzędzi programistycznych Tomasz Binkowski Bogdan Kwiatkowski s. 358-364
Wykorzystanie testu Levene’a i testu Browna-Forsythe’a w badaniach jednorodności wariancji Wiesława Malska s. 365-370
Technologie wirtualizacji i emulacji w badaniu sieci komputerowych Paweł Dymora Tadeusz Kwater Robert Pękala Dariusz Strzęciwilk s. 371-376
Wykorzystanie programowych generatorów ruchu sieciowego w nauce i dydaktyce Andrzej Paszkiewicz s. 377-384
Cyfrowy automat sterujący urządzeń energoelektronicznych z wykorzystaniem modelu czasu rzeczywistego falownika Tomasz Binkowski Bogdan Kwiatkowski s. 387-393
Przemiennik częstotliwości jako nieliniowy odbiornik energii Jacek Bartman Dariusz Sobczyński s. 394-399
Model symulacyjny przeciwsobnego przekształtnika DC Jacek Bartman Dariusz Sobczyński s. 400-405
Wybrane problemy akustyki na przykładzie tłumienia dźwięku Maria J. Bieńkowska Andrzej W. Mitas Agata M. Wijata s. 406-411
Biomedyczny system pomiarowy K-720 oraz termowizja w kształceniu studentów studiów inżynierskich Wojciech Żyłka Marta Żyłka s. 412-418
Identyfikacja tożsamości z wykorzystaniem analizy geometrii dłoni Zbigniew Gomółka Bogusław Twaróg Ewa Żesławska s. 419-424
Demand of high quality education at field of automobile electronics Peter Kovacik s. 425-430
Exploitation of different technical scientific knowledge in optical systems for safety increasing in transportation Peter Kovacik s. 431-436
Analiza i archiwizacja pomiarów analogowych z wykorzystaniem cyfrowych rejestratorów ADLINK Zbigniew Gomółka Bogusław Twaróg Ewa Żesławska s. 437-443
Lista recenzentów w roku 2016 s. 444-445