Znaleziono 5 artykułów

Maria Kocór

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Doświadczenia nauczycieli związane z rolą wychowawcy klasy w szkołach na terenie Podkarpacia Maria Kocór s. 37-44
Postawy instrumentalno-adaptacyjne nauczycieli jako pozostałość przeszłości i konsekwencja kryzysu kształcenia w szkole wyższej Maria Kocór s. 121-146
Dlaczego współczesny nauczyciel jest słabo przygotowany i umotywowany do pracy wychowawczej w szkole? Maria Kocór s. 185-194
Szkoła jako miejsce wsparcia w trudnych sytuacjach Maria Kocór s. 218-224
Partnerstwo edukacyjne w szkole Maria Kocór s. 266-272