Znaleziono 20 artykułów

Monika Wawer

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Edukacja i poziom kompetencji pracowników 50+ w obszarze IT Piotr Muryjas Monika Wawer s. 68-73
E-rekrutacja w realizacji strategii e-biznesu w Polsce Piotr Muryjas Monika Wawer s. 112-118
Edukacja akademicka z wykorzystaniem narzędzi SAS Piotr Muryjas Monika Wawer s. 157-162
Edukacja pracowników pokolenia Y – nowe potrzeby i rozwiązania Monika Wawer s. 162-167
Grywalizacja w edukacji akademickiej – możliwości i ograniczenia jej wykorzystania w kształceniu studentów Monika Wawer s. 197-205
Wykorzystanie edukacyjnej przestrzeni wirtualnej na przykładzie dydaktycznych animacji komputerowych Rafał Wawer Monika Wawer s. 204-210
Edukacyjne gry symulacyjne w rozwoju kompetencji pracowników Monika Wawer s. 210-215
Grywalizacja - nowy trend w rekrutacji kandydatów Monika Wawer s. 219-230
Edukacyjne gry symulacyjne w rozwoju kompetencji pracowników Monika Wawer s. 220-225
Grywalizacja w edukacji akademickiej – możliwości i ograniczenia jej wykorzystania w kształceniu studentów Monika Wawer s. 224-232
Firmowe strony internetowe w budowaniu wizerunku pracodawcy Monika Wawer s. 245-253
Grywalizacja w edukacji i szkoleniu pracowników Monika Wawer s. 249-254
Kompetencje analityczne współczesnego menedżera i ich rozwój w procesie edukacji formalnej Piotr Muryjas Monika Wawer s. 252-258
Specjalista Big Data – oczekiwania pracodawców a edukacja akademicka Piotr Muryjas Monika Wawer s. 254-260
Webinar jako nowoczesna forma kształcenia pracowników Monika Wawer s. 265-270
Nowoczesne technologie informacyjne w procesie pozyskiwania pracowników Monika Wawer s. 336-344
Budowanie wizerunku pracodawcy w mediach społecznościowych w rekrutacji pracowników Magdalena Rzemieniak Monika Wawer s. 353-367
"Business intelligence" narzędziem budowy i realizacji strategii przedsiębiorstwa Piotr Muryjas Monika Wawer s. 373-386
Rozwój rynku usług szkoleniowych w Polsce : teraźniejszość i przyszłość Monika Wawer s. 443-454
Znaczenie komunikacji wewnętrznej w kształtowaniu wizerunku miasta na przykładzie strategii promocyjnej Lublina Magdalena Rzemieniak Monika Wawer s. 553-567