Znaleziono 12 artykułów

Rafał Wawer

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Cyfrowa szkoła” – szansa, czy zagrożenie dla edukacji? Wojciech Czerski Rafał Wawer s. 104-113
Edukacyjne zastosowanie drukarek 3D Wojciech Czerski Artur Popko Rafał Wawer s. 105-111
Procesy wzrokowe u osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się Marzena Kowaluk-Romanek Rafał Wawer s. 176-183
Eye trackingowe badanie weryfikacyjne procesów wzrokowych u dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się Marzena Kowaluk-Romanek Rafał Wawer s. 184-191
Wykorzystanie edukacyjnej przestrzeni wirtualnej na przykładzie dydaktycznych animacji komputerowych Rafał Wawer Monika Wawer s. 204-210
Edukacja zawodowych rodzin zastępczych w Polsce Magdalena Pakuła Rafał Wawer s. 219-225
Związki technologii informacyjnych z neuroestetyką. Weryfikacja eyetrackingowa nieistniejących obrazów – przygotowanie badań Wojciech Czerski Rafał Wawer s. 222-234
Przygotowanie zawodowe rodzin zastępczych w kontekście historycznym Magdalena Pakuła Rafał Wawer s. 226-233
"Inteligencje wielorakie. Nowe horyzonty w teorii i praktyce", Howard Gardner, Warszawa 2009 : [recenzja] Rafał Wawer Howard Gardner (aut. dzieła rec.) s. 258-261
Informatyczne przygotowanie pedagogów szkolnych – wyniki badań własnych Wojciech Czerski Rafał Wawer s. 277-283
Zastosowanie techniki eyetrackingowej do analizy postrzegania historycznej przestrzeni wystawienniczej przez osoby starsze i młodzież : teoretyczne i metodologiczne podstawy badań Magdalena Pakuła Rafał Wawer s. 698-707
Zastosowanie techniki eyetrackingowej do analizy postrzegania historycznej przestrzeni wystawienniczej przez osoby starsze i młodzież : wyniki badań własnych Magdalena Pakuła Rafał Wawer s. 708-717