Znaleziono 11 artykułów

Piotr Muryjas

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Edukacja i poziom kompetencji pracowników 50+ w obszarze IT Piotr Muryjas Monika Wawer s. 68-73
E-rekrutacja w realizacji strategii e-biznesu w Polsce Piotr Muryjas Monika Wawer s. 112-118
Orientacja biznesowa w edukacji akademickiej przyszłych kadr sektora IT Piotr Muryjas s. 115-120
Edukacja studentów kierunku Informatyka na potrzeby współczesnego biznesu – wyniki badań własnych Piotr Muryjas s. 121-127
Edukacja akademicka z wykorzystaniem narzędzi SAS Piotr Muryjas Monika Wawer s. 157-162
Kompetencje analityczne współczesnego menedżera i ich rozwój w procesie edukacji formalnej Piotr Muryjas Monika Wawer s. 252-258
Specjalista Big Data – oczekiwania pracodawców a edukacja akademicka Piotr Muryjas Monika Wawer s. 254-260
E-business intelligence : nowa jakość w e-biznesie Piotr Muryjas s. 289-297
E-usługi w obszarze marketingu internetowego realizowane z wykorzystaniem narzędzi IT Piotr Muryjas Mateusz Muryjas s. 297-309
"Business intelligence" narzędziem budowy i realizacji strategii przedsiębiorstwa Piotr Muryjas Monika Wawer s. 373-386
Business intelligence w zarządzaniu edukacją akademicką Piotr Muryjas s. 450-455