Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji s. 13-15
Editorial s. 16-17
Reforma systemu edukacji czy kolejna gra pozorów? Ryszard Pęczkowski s. 21-28
Szkoły statutowe jako forma decentralizacji i podniesienia jakości kształcenia w Stanach Zjednoczonych Ameryki Agnieszka Pawłowska s. 29-35
System finansowania oświaty niepublicznej w Polsce Anna Pięta-Szawara s. 36-42
Interesariusze polityki oświatowej na poziomie gminy : analiza relacji zaangażowanych aktorów Anna Kołomycew s. 43-49
Pozaekonomiczne aspekty likwidacji szkół w gminach wiejskich Bogusław Kotarba s. 50-55
Motywy podjęcia studiów przez absolwentów szkół średnich w Polsce i Słowacji – w świetle badań porównawczych Waldemar Lib Ján Stebila s. 56-64
Czynniki motywujące do nauki w szkole średniej z perspektywy studentek kierunków pedagogicznych Danuta Ochojska s. 65-71
O przygotowaniu do nauczania matematyki wczesnoszkolnej – krytycznie Ewa Swoboda s. 72-77
Personalizowanie kształcenia akademickiego : wybrane doświadczenia, potrzeby i perspektywy Adrianna Sarnat-Ciastko s. 78-83
Wybrane współczesne zagrożenia dla edukacji w aspekcie psychologicznym Anna Englert-Bator s. 84-90
Jaki nauczyciel potrzebny jest współczesnemu rosyjskiemu uczniowi? Natasza Szewczenko s. 91-96
Andragogy as Theoretical Basis of Corporate Training in American Companies Iryna Lytovchenko Olena Ogienko s. 97-102
Retrospective Analysis of Studies on Differentiated Instruction of English for Specific Purposes Oksana Synekop s. 103-107
Edukacja muzyczna w gimnazjach tarnowskich w dobie autonomii Galicji Jolanta Wąsacz-Krztoń s. 108-113
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wobec współczesnych przemian oświatowych Urszula Ordon s. 117-124
On the Domination of Transmission Approach and the Lack of Transaction – Parents in Municipal Primary Schools Barbara Lulek s. 125-134
Wykorzystanie metody aktywnego słuchania w rozwijaniu aktywności twórczej dzieci w wieku przedszkolnym Anna Pękala s. 135-146
Decorating a Christmas tree in primary school Petr Simbartl Helena Tanková s. 147-151
Popularyzacja wiedzy przyrodniczej i skuteczność edukacji ekologicznej młodego pokolenia Małgorzata Falencka-Jabłońska s. 152-159
Edukacja ekologiczna jako priorytet w nauczaniu dzieci i młodzieży Mirosław Babiarz Paweł Garbuzik s. 160-165
Radykalne przeobrażenia komunikacyjne i edukacyjne w info- i technokracji – potrzeba wzmacniania realno-wirtualnego człowieka (model hybrydowy) Dariusz Burakowski Anna Stolińska s. 169-175
Procesy wzrokowe u osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się Marzena Kowaluk-Romanek Rafał Wawer s. 176-183
Eye trackingowe badanie weryfikacyjne procesów wzrokowych u dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się Marzena Kowaluk-Romanek Rafał Wawer s. 184-191
Using Eye-Tracking Technology for the Analysis of Students' Subjective Views on Usefulness of Chosen Physics Formulas Władysław Błasiak Paweł Pęczkowski s. 192-200
Students’ Views on Usefulness of Chosen Physics Formulas Władysław Błasiak Paweł Pęczkowski s. 201-213
Analysis of regulatory and legislative acts on the conservation of the planet's biodiversity, ratified by Ukraine Oleksandr Mudrak Halyna Mudrak Oksana Nagorniuk Wiktoria Sobczyk s. 214-219
Optimization of Technology of Canned Meat Products A. AL’ Al'Ravashdekh L. Bal'-Prylypko G. Brona R. Moroziuk N. Slobodianuk s. 220-223
Polytechnic Education and Its Possible Use at Non-Technical Secondary School Milan Klement s. 227-235
Rola zajęć z doradztwa zawodowego w gimnazjum Elżbieta Sałata s. 236-244
Firmowe strony internetowe w budowaniu wizerunku pracodawcy Monika Wawer s. 245-253
Specjalista Big Data – oczekiwania pracodawców a edukacja akademicka Piotr Muryjas Monika Wawer s. 254-260
Wykorzystanie metody projektów w procesie samokształcenia studentów Agnieszka Długosz s. 261-267
Czujniki w praktyce kształcenia inżynierskiego Zygmunt Szczerba Wojciech Żyłka Marta Żyłka s. 268-273
The Methodology of Experimental Investigations of the Grain Materials Velocity from the Physical Model of the Dump Bunker Lyubov Shymko s. 274-277
Technologiczne aspekty edukacji dla bezpieczeństwa Urszula Soler s. 278-283
Edukacja dla bezpieczeństwa jako ogniwo w systemie bezpieczeństwa Marlena Lorek s. 284-288
Detekcia možnosti vzniku pracovných úrazov pomocou analýzy rizík na pracovisku Viera Tomková s. 289-294
Hodnotenie fyzikálnych a chemických faktorov drevných prachov Ivana Tureková s. 295-300
Wytwory techniki a budowanie wiedzy w środowisku sieciowym Eunika baron-Polańczyk s. 303-308
Edukacja medialna w społeczeństwie sieci Alina Betlej s. 309-314
Wychowanie do wartości w społeczeństwie informacyjnym Cecylia Langier Martyna Siembida s. 315-322
„Zastój” w procesie komputeryzacji kształcenia z perspektywy analizy transakcyjnej Zbigniew Łęski s. 323-328
Ja–Ty–Komputer : Specyfika zajęć prowadzonych metodą e-learningu z perspektywy analizy transakcyjnej Anna Pierzchała s. 329-334
Wolne oprogramowanie QGIS i jego możliwości wykorzystania w edukacji Paulina Pokojska Wojciech Pokojski s. 335-340
Kryteria oceny jakości kursów e-learningowych w szkolnictwie wyższym Krystian Tuczyński s. 341-346
Skuteczność oprogramowania AR w nauczaniu chemii – sprawozdanie z badań Tomasz Warchoł s. 347-352
Poziom kompetencji w korzystaniu z technologii informacyjnych przez studentów I roku Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego Tomasz Warzocha s. 353-358
Metoda zbierania wymagań w projektowaniu systemów informatycznych Robert Wojtachnik s. 359-367
Protection System Against Products Counterfeit Based on NFC and Barcode Technologies Dmitry V. Alexandrow Hadi M. Saleh Mohammed U. Umaru s. 368-374
Implementacja algorytmu wyodrębniania cech antropometrycznych w środowisku MATLAB Zbigniew Gomółka Bogusław Twaróg Ewa Żesławska s. 375-381
‘Perception and Possibilities of ICT Tools in the Education from the Teachers’ Perspective’, Milan Klement, Jiří Dostál, Květoslav Bártek, Olomouc 2017 : [recenzja] Wojciech Walat Květoslav Bártek (aut. dzieła rec.) Jiří Dostál (aut. dzieła rec.) Milan Klement (aut. dzieła rec.) s. 385-386
„Dziecko i nauczyciel w procesie poznania i działania”, red. Krzysztof Kraszewski, Barbara Nawolska, Kraków 2016 : [recenzja] Katarzyna Myśliwiec Krzysztof Kraszewski (aut. dzieła rec.) Barbara Nawolska (aut. dzieła rec.) s. 387-389
Lista recenzentów roku 2017 s. 390
List of Reviewers in Year 2017 s. 391