Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Waldemar Lib s. 11-14
Kształcenie ogólne i ogólnotechniczne w Nadrenii Północnej – Westfalii Krzysztof Kraszewski s. 17-25
Nové prístupy k technickému vzdelávaniu Marcela Duchovicova s. 26-30
Změny postojů k vybraným pojmům u studentů oboru Edukacja techniczno-informatyczna na Univerzitě v Rzeszowe Marie Chraskova s. 31-38
Motywy podjęcia studiów na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna w AGH Marta Ciesielka Małgorzata Noworyta s. 39-44
Możliwości rozwoju kultury technicznej w procesie turystyki industrialnej Andrzej Michalski Ryszard Szeremeta s. 45-53
Podstawy teorii i praktyki podręcznika szkolnego Wojciech Walat s. 54-65
Didaktická vybavenosť učebníc pre predmet technika na nižšom sekundárnom stupni Danka Lukacova s. 66-70
Rozwijanie twórczej aktywności uczniów na lekcjach techniki Agnieszka Długosz s. 71-76
Analýza výskumov z oblasti rozvoja priestorovej predstavivosti žiakov Gabriel Banesz Silvia Kunova s. 77-81
Predmet technika na začiatku a v priebehu školskej reformy na Slovensku Gabriel Banesz s. 82-87
Tri ročníky Technickej olympiády Jan Sirka s. 88-92
Learning styles Evgeniya Izhko s. 93-100
Technocracy and fate of Ukrainian rural population Sergey Bilan s. 103-107
Content parameters of a person’s attitude to activity Valeriy Zobkov s. 108-111
Zasady kompetencyjnego podejścia w oświacie zawodowej Wasilij Jagupow s. 112-117
Parents Role in Adaptation of Children with Limited Health Abilities Antonina Makarova s. 118-119
Structural and substantive model of graduate students’ self-regulation of learning and professional activity Alexander Zobkov s. 120-122
Special features of job satisfaction and efficiency of different professional type experts Olga Filatova s. 123-126
Social Representations of the University Teachers About Conflict Resolution with Students Iuliia Astrakhantceva Nikolai Leonov s. 127-132
Relationship between Tolerance for Ambiguity and Socio-psychological Characteristics of Managers Ilya Leonov s. 133-136
Psychological analysis of a teacher’s activity in class Anatoly Tourchin s. 137-140
Spiritual mission of high school education Iuliia Siekunova s. 141-145
Właściwości sterownicze pożądane u osób zarządzających w sytuacjach kryzysowych Jolanta Wilsz s. 146-151
The peculiarities of scientific and technological influence upon formation of person’s identity Volodymyr Kaluga s. 152-157
The formation of psychological students necessary competences of during their practical training Irina Cherkasova s. 158-161
Edukacja pracowników pokolenia Y – nowe potrzeby i rozwiązania Monika Wawer s. 162-167
Features of the professional training of future technicians and mechanics in college Sergiy Kubitckiy Iryna Stadiychuk s. 168-172
Kształtowanie kompetencji społecznych w procesie kształcenia inżynierów Alicja Bińkowska Ewa Nieroba Krzysztof Niewiadomski Ireneusz Zawłocki s. 173-179
The communication of professional thinking and professional competence in the process of professional training of technician-mechanics of agro-industrial production Elina Lugovska Alyona Zuyeva s. 180-184
Social-psychological training as method of forming professional competences in Universities of Russia Ylia Lazareva s. 185-187
Psychological measures to protect arterial hypertension and diabetes Natalyr Litwinova s. 188-190
Jakość procesu w ujęciu realiów gospodarki rynkowej Marek Kęsy s. 191-197
Methodological conditions of implementation of educational progress monitoring in the process of future land surveyors professional training Oleksiy Ivaniuta Sergiy Kubitckiy s. 198-203
Professional competence of air traffic controller in the sphere of subject-activity approach Eugene Kmita s. 204-209
Edukacyjne gry symulacyjne w rozwoju kompetencji pracowników Monika Wawer s. 210-215
Pedagogical Heritage of A.S. Makarenko in Modern Educational Space Elena Bazaley s. 216-218
Edukacja zawodowych rodzin zastępczych w Polsce Magdalena Pakuła Rafał Wawer s. 219-225
Przygotowanie zawodowe rodzin zastępczych w kontekście historycznym Magdalena Pakuła Rafał Wawer s. 226-233
Cultural and educational leisure activities in nules of Ukraine Tamara Kovalchuk Tetyana Melnichuk s. 234-238
Some of them with aspects of training students in surveyors student-centered individual training Leonid Kocherygin s. 239-244
Professional and social competences in agrarian specialists: Theoretical aspects Kateryna Gusak Nataliia Ridei s. 247-251
Practical training of students-ecologists and its role in the development of scientific research: theoretical aspects Vita Strokal s. 252-256
Scientific activity and life journey the first rector of the Ukrainian Agricultural Academy P.D. Pshenichniy Maria Polyvach s. 257-262
Systemy zarządzania gospodarką odpadami w gminie wiejskiej Wiktora Sobczyk Katarzyna Sternik s. 263-270
Antropogeniczne procesy zasolenia gleb1 Maciej Gliniak Wiktoria Sobczyk s. 271-277
The Natura 2000 network and thread from mining activities Anna Kowalska Wiktoria Sobczyk s. 278-283
Pedagogical problems of ecologocal (environmental) training in technical universities Oksana Nagorniuk Lilija Nedobijchuk Tatiana Sayenko s. 284-288
Formation of professional competence of ecologists in pro-fessional training in higher agricultural educational establishments Yuliia Rybalko s. 289-292
Professional competence as a personal and professional readiness to successful teacher of pedagogical activity V.A. Kharitonova s. 293-298
Development of Ukraine higher education system for the balanced nature management Nataliya Ridei Denys Shofolov s. 299-304
Peculiarities of „social pedagogy” teaching methodics in pedagogic higher educational institutions with using interactive teaching methods Iliia Samarin Valentyna Yakovleva s. 305-309
Social-philosophical and educational aspects of globalization L.V. Krymets s. 310-315
Vocational quidance in the context of basic training youth to agricultural activity in the „school – university” Oksana Ponomarenko s. 316-320
Professio-graphic approach to psychological preparation of future specialists of agrarian sphere to professional activity Oksana Polozenko s. 321-325
The system of training of agricultural specialists in the UK educational institutions Alla Naidyonova s. 326-330
Competence approach in ecological education of engineering students Galina Kozlakova Tatiana Sayenko s. 331-335
Modernization of cultural training content of future agrarian specialists in context of educational changes Natalia Kostrytsya s. 336-341
Environmental education as a key factor of environmental consciousness Liudmyla Dankevych Nataliia Isakova s. 342-347
Emergence of the strategic management in the higher education sector of European Union Countries Myroslava Hladchenko s. 348-353
Importance of design in educational process of foresters Galina Dudarchuk s. 354-358
Technologia informacyjna – klucz do zrównoważonego rozwoju? Katarzyna Ziębakowska-Cecot s. 359-365
Ergonómia, bezpečnosť a ochrana zdravia na pracovisku so zobrazovacou jednotkou Henrieta Rajnicova s. 369-374
Zaistenie bezpečnosti práce pri zváraní kovov Petra Kvasnova s. 375-381
BOZP aplikovaná vo výchove a vzdelávaní budúcich učiteľov chémie Melania Feszterova s. 382-387
Internet narzędziem groźnej broni cyfrowej dla infrastruktury krytycznej w globalnym świecie wiedzy Antoni Krauz s. 388-399
The Ukrainian Armed Forces educational and psychosocial junior officers’ professional competence development tech-nology in the professional development system Oleksandr Vorontsov s. 400-404
Subject-activity model in forming officer’s leadership competence in the Academy of Ground Forces of Ukraine Oleg Boyko s. 405-409
Historical-pedagogical analysis of model and simulation development as a part of tactical training of military professionals Mykola Kos s. 410-412
Methods of communicative competence formation of future specialists in the field of law during the study of psychological and pedagogical disciplines Natalija Kozhemiako s. 413-417
Environmental law in ukraine: present and prospects Sergii Yashchuk s. 418-422
Classification of economic disciplines on the level of information technology Oksana Vytrykhovska s. 423-427
Chernihiv Province Primary Schools of Agriculture in Late 19th-Early 20th Century Ulyana Ivaninvna Terletska s. 428-432
Testing of the acquirement of student’s general educational competence V. Dobriak Maria Mazorchuk Oleksandr Sokolov Wiesław Urbaniak s. 435-444
The introduction of credit-module and module-rating tech-nology education in Ukraine Svetlana Palamarchuck Natalia Ridey Denis Shofolov s. 445-450
Problem-based seminar strategies at higher educational establishments. Novel approach Olena Bermicheva Nataliia Burukovska s. 451-454
Trudne sytuacje szkolne w ocenie uczniów i nauczycieli Ewa Nieroba Krzysztof Niewiadomski Ireneusz Zawłocki s. 455-460
The interconnection of parent-child relationships with the propensity to manipulating at senior schoolboys Ludmila Vikhreva s. 461-465
K otázkam technickej neverbálnej komunikácie žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania Viera Tomkova s. 466-471
Teaching climate of a technical subject in the process of applying ict tools Lubos Kristak Jan Stebila s. 472-480
Eye tracking : Nowe możliwości eksperymentalne w badaniach edukacyjnych Władysław Błasiak Małgorzata Godlewska Roman Rosiek Dariusz Wcisło s. 481-488
Kompetence učitele odborných předmětů Miroslava Miklosikova Antonin Rojak s. 489-494
Experimental verification of the model of preparation of future social educators for communicative activity in the rest camps Olena Sydorenko s. 495-500
Zawodowe kompetencje nauczycieli fotografii i filmu średnich szkół plastycznych a przemiany w technologiach fotograficznych i filmowych Janusz Strzecha s. 501-506
Vasyl Sukhomlynsky on Psychological and Educational Characteristics of Student’s Personality : Dedicated to the 95th Anniversary of Vasyl Sukhomlynsky’s Birthday Oleksandr Mihno s. 507-511
Assessing Students’ Strategic Competence in Speaking English Diana Tereshchuk s. 512-516
English Language Training in the Ukrainian Military Academies: Problems for Teachers and Curriculum Developers Oleksandr Lagodynskyi s. 517-522
Model of foreign language professionally-communicative competence formation of future bachelors in avionics Nataliia Glushanytsia s. 523-528
Major principles of teaching Latin at the Departments of Veterinary Medicine in Ukrainian Agrarian Universities Olena Balalajeva s. 529-534
Metrologia powierzchni – znaczenie, użyteczność i ograniczenia Przemysław Podulka s. 535-539
Autorzy s. 541-547