Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie s. 7
Retrospektívy koncepcií technického vzdelávania Maria Kozuchova s. 11-18
Rozvoj vybraných kľúčových zručností žiakov na hodinách techniky Jozef Pavelka s. 19-24
Kształcenie ogólne i ogólnotechniczne w zreformowanym systemie szkolnym Berlina Krzysztof Kraszewski s. 25-31
Program rozvoja priestorovej predstavivosti žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania v Slovenskej republike Gabriel Banesz Viera Tomkova s. 32-37
Test badający terminologię techniczną Technika wokół nas – propozycja narzędzia badań Waldemar Lib s. 38-44
Zajęcia techniczne w gimnazjum – oczekiwania uczniów Marta Ciesielka Renata Staśko Anna Łudzik s. 45-50
Technicky orientované súťaže ako motivačný aspekt pre štúdium technických odborov Jan Sirka s. 51-56
Inovačné vyučovacie metódy a ich využitie v technickom vzdelávaní Jan Stebila s. 57-64
Autoedukacja nauczycieli zajęć technicznych w gimnazjum Marta Ciesielko Renata Staśko s. 65-70
Využitie medzipredmetových vzťahov v predmete Technika na základných školách Gabriel Banesz Ivana Placha s. 71-76
Dziecko konstruktorem robotów – analiza oferty edukacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Katarzyna Myśliwiec s. 77-81
Odborné technické vzdelávanie v podmienkach výrobnej praxe Jana Depesova s. 82-87
Stručná analýza výsledkov realizovaného predvýskumu so zameraním na kognitívnu a psychomotorickú oblasť v predmete Technika na ZŠ Milan Duris Margareta Sojkova s. 88-95
The Modern Trends of Continuous Technological Education in Ukraine from the Perspective of European Integration Igor Zhernoklieiev s. 96-101
Creating Projects (Highlighting the Practical Application of the Subject Matter) for Teaching Technical Subjects Milan Bernat s. 102-107
10 lat Konkursu Twórczości Technicznej Aleksander Marszałek s. 108-114
Wielofunkcyjny samochód Revolta opracowany na podstawie modelu działalności technicznej Tomasz Warchoł s. 115-121
"Berufsbildung in der Schweiz", Emil Wettstein, Philipp Gonon, Bern 2009 : [recenzja] Krzysztof Kraszewski Philipp Gonon (aut. dzieła rec.) Emil Wettstein (aut. dzieła rec.) s. 122-124
Zalety i wady telepracy Waldemar Furmanek s. 127-135
Preferowane modele kształcenia zawodowego w średnim i wyższym szkolnictwie w Polsce Ewa Nieroba Krzysztof Niewiadomski Ireneusz Zawłocki s. 136-141
Nauka przez doświadczenie – współpraca z przemysłem jako element edukacji Łukasz Jeleń Aleksander Krzyś s. 142-146
Informational and Analytical Activity of Administrators of Vocational Training Institutions Valentina Svistun Vasily Yagupov s. 147-151
Modern Determinants of the Vocational Education Marzena Kiełbasa Piotr Migo Henryk Noga s. 152-156
The Influence of World Trends in Evolution of Continuous Education on the Practice of Development of National Model of Adult Education in Ukraine Kateryna Khodorivska s. 157-162
Using of International Standards of Quality in the Vocational Training of Employees of Marine Profile on Their Workplaces Leonid Dmitrievich Gerganov s. 163-171
International Experience of Leaders Training Svetlana Yashnik s. 172-176
Intuicja jako czynnik sprzyjający trafności podejmowanych decyzji Jolanta Wilsz s. 177-182
Marketyzacja usług edukacyjnych Marlena Zaborniak s. 183-187
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jako istotny element edukacji studentów uczelni technicznej Marzena Cichorzewska s. 188-194
Uniwersytety trzeciego wieku jako miejsce uczenia się przez całe życie Elżbieta Sałata s. 195-202
Aktywizujące metody i techniki nauczania Bronisław Samujło Małgorzata Samujło s. 203-209
Matematyka dla uczniów szkół zawodowych – co to znaczy? : podejście teoretyczne Ewa Swoboda s. 210-215
Edukacja matematyczna w kształceniu zawodowym i ustawicznym – wyzwania i potrzeby Bożena Maj-Tatsis s. 216-222
Kompetencje komunikacyjne nauczyciela akademickiego Agnieszka Długosz s. 223-229
Determinanty współpracy studentów i wykładowców jako czynnik optymalizacji zawodowego przygotowania nauczycieli w Polsce i na Ukrainie Fabian Andruszkiewicz Olga Chyżna s. 230-235
Packaging Materials in General Technoeducation Jan Stoffa s. 239-243
Harmony and Disharmony of General Education in Natural and Technical Sciences Tadeusz Kaczor s. 244-248
Key Competences in Educating Teachers Istvan Szokol s. 249-253
Przyszły pedagog we współczesnym społeczeństwie informacyjnym Grzegorz Kiedrowicz s. 254-261
Change of Study, Training System, the Possibility of a Survey of Students XXI-st Century Sergey P. Gnatyuk Lenke T. Parazso Antal Peter s. 262-272
Online Training and Contests for Informatics Contestants of Secondary School Age Agnes Erdosne Nemeth Laszlo Zsako s. 273-280
Prostredie mikrosveta v práci učiteľa 1. stupňa základnej školy Krisztina Czakoova Veronika Stoffova s. 281-286
Effects of Blended Learning in Teaching Mathematics in Higher Education Pavel Hic Milan Pokorny s. 287-291
Newly Developed Portal Framework is Being Introduced in the Hungarian Tertiary Education Csilla Kvaszingerné Prantner s. 292-297
Interactive Talks Victoria H. Bakonyi Zoltan Illes Zoltan Illes s. 298-303
Methods and Tools to Analyse the Web-based User Interface Usability, and the Appearance of the Topic in Education Andor Abonyi-Toth s. 304-309
Mobile Driven Changes in Education Viktoria H. Bakonyi Zoltan Dr. Illes Zoltan Ifj. Illes s. 310-315
Korzystanie z korepetycji przez opolskich maturzystów – próba rozeznania skali zjawiska Janusz Nowak s. 316-322
Problemy nauczania współczesnego filmu krajów Europy Środkowo-Wschodniej Imre Szijarto s. 323-329
Autorzy s. 330-333