Znaleziono 8 artykułów

Janusz Nowak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola nauczyciela i motywacji w procesie kształcenia członków społeczeństwa informacyjnego Ryszard Gmoch Janusz Nowak s. 54-60
Korepetycje jako zjawisko społeczne Janusz Nowak s. 94-99
Elektroniczny system przeprowadzania egzaminu zawodowego = Electronic Vocational Examination System Janusz Nowak s. 135-142
Kwalifikacyjne kursy zawodowe sposobem na zdobycie dodatkowych kwalifikacji przez osoby dorosłe = Qualifying Vocational Courses as the Way to Obtain Additional Qualifications by Adults Janusz Nowak s. 140-145
Przykłady zastosowań programu GeoGebra w edukacji matematycznej Janusz Nowak s. 178-183
Samoocena uczniów w aspekcie wykorzystania technologii informacyjnej Janusz Nowak s. 208-213
Wykorzystanie technologii informacyjnej w kształceniu na przykładzie programu GeoGebra Janusz Nowak s. 220-225
Korzystanie z korepetycji przez opolskich maturzystów – próba rozeznania skali zjawiska Janusz Nowak s. 316-322