Znaleziono 2 artykuły

Ivana Placha

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Využitie medzipredmetových vzťahov v predmete Technika na základných školách Gabriel Banesz Ivana Placha s. 71-76
Overenie učebných zdrojov pre využívanie medzipredmetových vzťahov s technikou Gabriel Banesz Jana Depesova Ivana Placha s. 101-106