Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie s. 9-10
Internet źródłem nadmiarowości informacji Waldemar Furmanek s. 13-25
WWW jako nowoczesna tablica Mirosław Zbigniew Babiarz Marta Zapała-Kraj s. 26-32
ICT – kulturowo wartościowe narzędzie kognitywne : w kontekście konstruktywizmu społeczno-kulturowego Eunika Baron-Polańczyk s. 33-41
Media w szkole – i co dalej? Ryszard Pęczkowski s. 42-46
Starcie paradygmatów technologii informacyjnych i komunikacji interpersonalnej bezpośredniej wyzwaniem dla człowieczeństwa, społeczeństwa i edukacji Janusz Miąso s. 47-54
Dorastanie w cyfrowym świecie – problem uzależnienia od komputera i internetu Ewa Nieroba krzysztof Niewiadomski Ireneusz Zawłocki s. 55-64
Przestrzeń medialna atrakcyjnym pozaszkolnym środowiskiem funkcjonowania adolescentów Marta Wrońska s. 65-72
Nauka o informacji (informatologia) z perspektywy nowych wyzwań edukacyjnych Hanna Batorowska s. 73-80
Dokąd zmierza cyfrowa edukacja? Aleksander Piecuch s. 81-88
Development of the Portal of Cultural Heritage Objects the Kingdom of Poland Evgeny Kovalev Natalia Kovaleva Hadi Saleh s. 89-93
„Netlandia” – wybrane aspekty funkcjonowania człowieka w społeczeństwie informacyjnym Tadeusz Piątek s. 94-96
Wideodydaktyka szansą na aktywizację studentów Marta Ciesielka s. 99-103
Film dydaktyczny w technologii 3D Waldemar Lib s. 104-110
Project: Heuristic-Functional Animated Movie The Boy’s Dream : Number of the First Tenner Slavojlub Hilcenko Branko Medic s. 111-118
The „E-classroom” Project (Web Site) of the Town Library „Karlo Bijelicki” in Sombor Intended for (pre)Schoolers Slavoljub Hilcenko Branko Medic s. 119-125
Etapy projektowania wizualizacji 2D i 3D na przykładzie budynku jednorodzinnego Tomasz Binkowski Bogdan Kwiatkowski s. 126-132
Między fotografią klasyczną a cyfrową – wybrane aspekty edukacji Ewa Piwowarska Jerzy Piwowarski s. 133-138
Kobiece wzorce osobowe kreowane w młodzieżowych produkcjach filmowych z perspektywy edukacyjnej Marlena Pieniążek s. 139-146
Cyfrowy obraz rzeczywistości analogowej – ćwiczenie laboratoryjne z informatyki użytkowej Maria J. Bieńkowska Andrzej W. Mitas Agata M. Wijata s. 147-152
Pozorovanie vybraných kľúčových zručnosti žiakov pri práci s interaktívnou tabulou na základných školách Katarina Sterbakova s. 153-157
Formatívne hodnotenie žiakov s využitím informačných a komunikačných technológií Milan Duris Roman Stadtrucker s. 158-163
Čiastkové výsledky z výskumu implementácie interaktívnej tabule pri vzdelávaní ku kompetenciám v predmete Technika v ZŠ Milos Bendik Milan Duris s. 164-175
Rozšírené možnosti práce s interaktívnou tabuľou vo vzdelávacom procese technických predmetov Juliana Litecka s. 176-181
Aplikácia výskumu využitia interaktívnej tabule pri tvorbe vybraných kompetencií žiakov v predmete technika Jaroslav Soltes s. 182-187
Analiza reakcji pupilometrycznych uczniów gimnazjum podczas rozwiązywania zadania – badania porównawcze Magdalena Andrzejewska Władysław Błasiak Małgorzata Godlewska Paweł Kazubowski Roman Rosiek Bożena Rożek Mirosława Sajka Anna Stolińska Dariusz Wcisło s. 188-194
Analiza porównawcza wybranych parametrów okulograficznych uczniów gimnazjum podczas rozwiązywania zadania Roman Rosiek Mirosława Sajka s. 195-201
Neurodydaktyczne aspekty procesu rozwiązywania testowego zadania matematycznego na podstawie badań eyetrackingowych Magdalena Andrzejewska Władysław Błasiak Małgorzata Godlewska Paweł Kozubowski Roman Rosiek Bożena Rożek Mirosława Sajka Anna Stolińska Dariusz Wcisło s. 202-208
Zastosowanie okulografii do identyfikacji metod analizy problemu algorytmicznego Magdalena Andrzejewska Anna Stolińska s. 209-215
Sztuczna sieć neuronowa wspomagająca proces decyzji inwestowania w akcje na giełdzie w ujęciu kwartalnym na przykładzie hipotetycznych danych Marcin Halicki Tadeusz Kwater s. 219-224
Modelowanie i symulacja pracy złożonych systemów technicznych Marek Kęsy s. 225-231
Wpływ częstotliwości taktowania układu FPGA na dokładność estymacji prędkości silnika prądu stałego Tomasz Binkowski Bogdan Kwiatkowski s. 232-237
Metody i środki zarządzania infrastrukturą sieciową w złożonym środowisku laboratoryjnym Marek Bolanowski Paweł Krutys s. 238-243
Dane przestrzenne w relacyjnych bazach danych Jacek Bartman Dariusz Sobczyński s. 244-250
Badanie przekształtnika impulsowego DC Jacek Bartman Dariusz Sobczyński s. 251-256
Analiza dokładności technologii pomiarowej dla skanerów światła spójnego i strukturyzowanego Zbigniew Gomółka Bogusław Twaróg s. 257-263
Zastosowanie kołowej transformaty Hougha w zadaniu zliczania monet Zbigniew Gomółka Ewa Żesławska s. 264-270
Mechanizm predykcji liniowej w zadaniu biometrycznej identyfikacji mówcy Bogusław Twaróg Ewa Żesławska s. 271-277
Analiza wydajności sieci konwergentych za pomocą programowego generatora ruchu Andrzej Paszkiewicz Robert Pękala s. 278-283
Modelowe przybliżenie rzeczywistości w projektowaniu pracy złożonych systemów technicznych Marek Kęsy s. 284-289
Nowoczesny system CMS w kształtowaniu treści i sposobu ich prezentacji on-line Małgorzata Prauzner s. 290-295
The Assessment of Information Model Adequacy, Realized at the Simulation Aid of Information Model in the Real Poli-Ergatic System Volodymyr Kolotusha s. 296-301
Dydaktyczne aspekty projektowania aplikacji webowych z wykorzystaniem frameworka Djano w Pythonie Paweł Dymora Mirosław Mazurek Jakub Rywka s. 302-307
Wykorzystanie multimedialnych rozszerzeń baz danych w dydaktyce przedmiotów informatycznych Paweł Dymora Mirosław Mazurek Bogumił Mroczka s. 308-322
Wykorzystanie testu t dla pojedynczej próby we wnioskowaniu statystycznym Anna Koziorowska Wiesława Malska s. 323-327
Remote Experiments, from Internet to Intranet Peter Arras Tomas Kozik Peter Kuna Marek Simon s. 328-332
Interfejs graficzny do badań identyfikacji bramek logicznych z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych Marek Bolanowski Paweł Krutys Tadeusz Kwater s. 333-338
Technologie informatyczne w procesie rehabilitacji logopedycznej na przykładzie terapii afazji Michał Kręcichwost Zuzanna Miodońska s. 339-344
Projekt interaktywnego lustra wraz z modułem wykrywania twarzy Mateusz Michnowicz s. 345-348
Projekt i realizacja zautomatyzowanej stacji meteorologicznej Krystian Tuczyński s. 349-354
Konstrukcja innowacyjnego systemu alarmowego stanowiącego komponent inteligentnego domu Krystina Tuczyński s. 355-361
Autorzy s. 362-366