Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie s. 7
Wyzwania edukacyjne epoki płynnej nowoczesności – zarys problematyki Cecylia Langier s. 11-17
Zawód – nauczyciel : silne i słabe strony programów kształcenia nauczycieli Joanna Kandzia s. 18-23
Wybrane elementy pracy nauczyciela pozwalające ocenić jego postawę zawodową Marta Bałażak s. 24-31
Porovnání aparátu řízení učení mezi klasickou a elektronickou učebnicí Jan Krotky Petr Mach s. 32-38
Konteksty spostrzegania wykorzystywane w optymalizacji procesu kształcenia Ewa Nieroba Krzysztof Niewiadomski Ireneusz Zawłocki s. 39-46
Wybrane aspekty pracy zespołowej realizowanej w ramach przedmiotu informatyka w inżynierii produkcji rolniczej Łukasz Jeleń Aleksander Krzyś Krzysztof Pieczarka s. 47-52
Theory of Creating Projects for Teaching Technical Subjects and Computer Visualization Milan Bernat s. 53-56
Badanie wzmacniaczy mocy w kształtowaniu inżynierów kierunków wielodyscyplinarnych Aleksander Marszałek Krzysztof Stec s. 57-63
Modele metodyczne stosowania dydaktycznych obrazów dynamicznych w wykładach ogniskujących się na elementach elektronicznych Krzysztof Krupa s. 64-69
Dydaktyczne obrazy dynamiczne w wykładach zogniskowanych na układach elektronicznych – model metodyczny krzysztof Krupa s. 70-74
Nauczanie na kierunku biotechnologia umiejętności pracy w laboratorium na przykładzie badań przeżywalności komórek w hodowli in vitro Anna Koziorowska Lena Majchrowicz s. 75-79
Principles of Teaching Foreign Language Vocabulary to University Students Nataliia Havryluk Nataliia Ishchuk s. 80-86
Jak zwiększyć aktywność współczesnego ucznia? Emilia Musiał s. 87-93
Korepetycje jako zjawisko społeczne Janusz Nowak s. 94-99
Didaktické kritériá hodnotenia kvality vzdialených reálnych experimentov Danka Lukacova s. 100-104
Edukacyjne zastosowanie drukarek 3D Wojciech Czerski Artur Popko Rafał Wawer s. 105-111
Organizational Culture of Vocational and Technical Educational Institution: Concept, Content, Functions and Features Tetyana P. Polishchuk s. 112-116
Geopark jako obszar ochrony i zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa górniczego i geologicznego Michał Poros Wiktoria Sobczyk Eugeniusz J. Sobczyk s. 119-124
Zrównoważona praktyka rolnicza – wybrane zagadnienia Małgorzata Falencka-Jabłońska Oksana Nagorniuk Wiktoria Sobczyk s. 125-129
Techniki i materiały w twórczości artystycznej a ochrona środowiska i ekologia Katarzyna Winczek jerzy Winczek s. 130-135
Využitie nových metód pri hodnotení ergonomických rizík Ivana Turekova s. 136-141
Wybrane narzędzia informatyczne i ich funkcje przydatne przy tworzeniu wizualizacji zagrożeń mechanicznych powstałych podczas użytkowania maszyn do obróbki skrawaniem metali Dariusz Filipek Dariusz Kalwasiński s. 142-147
Zdrowie jako podstawowa wartość edukacyjna i życiowa Edyta Obodyńska s. 148-154
Społeczny czy indywidualny? Model niepełnosprawności w najskuteczniejszych kampaniach 1% Anna Bieganowska s. 155-163
Simulation Tasks at Hungarian Programming Competitions Gyozo Horvath Peter Szlavi Laszlo Zsako s. 167-172
Determining of Maximum Stress in Circular and Circular Hollow Rod by Measurement of Strains Rastislav Duris Vladimir Labas Eva Labasova s. 173-178
New Dynamic Method for Examination of Elastic Properties of Thin Wire Samples Ondrej Bosak Janette Kotianova Marian Kubliha Karol Kvetan Milan Nad Miroslava Ozvoldova s. 179-185
Demand of High Quality Technical Education at Field of Automation Peter Kovacik s. 186-191
The Relationship Between Mechanical and Electrical Properties During Vulcanisation of SBR Based Rubber Ondrej Bosak Marian Kubliha Vladimir Labas Stanislav Minarik s. 192-197
Autorzy s. 198-200