Znaleziono 9 artykułów

Henryk Noga

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aksjologiczne uwarunkowania postaw twórczych dzieci komputerowych i niekomputerowych – analiza porównawcza Henryk Noga s. 40-46
Orientacja pozytywna, przekonanie o własnej skuteczności a treningi neurofeedback Henryk Noga Natalia Voytsel s. 47-55
Postrzeganie rzeczywistości a postawy twórcze graczy komputerowych i osób niegrających Henryk Noga s. 79-85
The level of students technical knowledge – survey results Jana Depesova Daniel Kucerka Tomasz Nesterak Henryk Noga s. 99-107
Praca i kariera zawodowa absolwentów ETI Henryk Noga s. 107-114
Modern Determinants of the Vocational Education Marzena Kiełbasa Piotr Migo Henryk Noga s. 152-156
Zagrożenie wolności człowieka przez programy komputerowe Henryk Noga s. 175-182
Poziom postaw twórczych – analiza wybranych przypadków metodą Biofeedback Henryk Noga s. 503-508
Szkolny klimat dla twórczości technicznej Jana Depesova Marzena Kiełbasa Henryk Noga s. 509-514